Γκέλη Αικατερίνη

alt

Γκέλη Αικατερίνη, Ιατρός, Ακτινολόγος, Άσσος, Κορινθίας

Γκέλη Αικατερίνη, Ιατρός, Ακτινολόγος, Άσσος, Κορινθίας

Σχέση της σωματικής κόπωσης, της οξειδωτικής λειτουργίας των μιτοχονδρίων και της βιταμίνης D©