Ενδοτυμπανική έγχυση γενταμυκίνης στη νόσο του Ménière

alt
Μπατζακάκης Δημήτριος, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελητής A΄Γεν. Νοσ. Λάρισας

Στη νόσο  του Ménière έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά η ενδοτυμπανική έγχυση γενταμικίνης για το έλεγχο και τη λειτουργική βελτίωση του έσω ωτός. Παρά τούτο ο κίνδυνος πρόκλησης νευραισθητήριας βαρηκοίας ήταν πολύ λιγότερος με τη χορήγηση μιας μόνον ενέσεως, παρά πολλαπλών ενδοτυμπανικών ενέσεων γενταμυκίνης, (Chung WH et al, 2007). O Bodmer D. et al, (2007), μελέτησε τα προβλήματα των ασθενών με νόσο του Meniere μετά από ενδοτυμπανική έγχυση γενταμυκίνης.

Σκοπός: o κύριος σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διάκριση των υπολειπομένων συμπτωμάτων και προβλημάτων στους ασθενείς με  νόσο του  Ménière, στους οποίους είχε επιτευχθεί  πλήρης έλεγχος του ιλίγγου μετά από ενδοτυμπανική έγχυση γενταμυκίνης. Επιπλέον εκτιμήθηκε   κατά πόσο το επίπεδο (σκορ) στη λειτουργική κλίμακα πριν την θεραπεία αντανακλάται στα συμπτώματα και το βαθμό ανικανότητας μετά την θεραπεία.

Ασθενείς: Στη μελέτη συμμετείχαν  103 ασθενείς με νόσο Ménière, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με ενδοτυμπανική  έγχυση γενταμυκίνης, όπου μετά από μεγάλο διάστημα παρακολούθησης δεν παρουσίασαν νέα επεισόδια ίλιγγου και στους οποίους δεν χρειάσθηκε καμία τροποποίηση στην θεραπεία τους.

Μέθοδοι: Συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εξέτασης, η οποία έγινε τουλάχιστον 3 χρόνια μετά του τέλους της θεραπείας οι ασθενείς ρωτήθηκαν χρησιμοποιώντας ειδικά ερωτηματολόγια όσον αφορά: την κλινική τους εικόνα ( αριθμοί επεισοδίων ιλίγγου), την αστάθεια, την ανικανότητα που προκαλεί αυτή η ασθένεια, τα συμπτώματα ανησυχίας και την αντιστάθμισή τους. Τα αποτελέσματα πριν και μετά τη θεραπεία βασίσθηκαν σε τεστ χωρίς παραμέτρους.

Αποτελέσματα : Μετά από 5 χρόνια παρακολούθησης στο 81% των ασθενών με νόσο Ménière παρατηρήθηκε πλήρης έλεγχος του ιλίγγου, ο οποίος είχε θεραπευτεί με ενδοτυμπανική χορήγηση γενταμυκίνης . Από αυτούς το 15% συνέχισαν να παραπονιούνται για αστάθεια. Εάν έχουμε λειτουργικό επίπεδο (σκορ) 6  ή αστάθεια μετά τη θεραπεία αυτό υποδηλώνει τη μη υποχώρηση της ανικανότητας ακόμα και αν έχει επιτευχθεί αποκατάσταση του ιλίγγου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συμπεράσματα: Η αποτελεσματικότητα της ενδοτυμπανικής έγχυσης γενταμυκίνης είναι υψηλή, όπως φαίνεται από: την εξαφάνιση επεισοδίων του ιλίγγου  μετά από μεγάλο διάστημα παρακολούθησης, την μείωση του ποσοστού της ανικανότητας, την βελτίωση στην ποιότητα ζωής και από την μείωση επεισοδίων της ανησυχίας που συνδέεται με την συμπτωματολογία του αιθουσαίου συστήματος. Η αστάθεια αν και είναι σπάνιο σύμπτωμα, προσδιορίζει ένα επίπεδο της ίδιας περίπου βαρύτητας σε αυτές τις μελέτες. Οι ασθενείς με σκορ 6 στη λειτουργική κλίμακα πρέπει να έχουν ειδική φροντίδα από την αρχή της θεραπείας.

Βιβλιοθήκη

Bodmer D, Morong S, Stewart C, Alexander A, Chen JM, Nedzelski JM. Long-term vertigo control in patients after intratympanic gentamicin instillation for Ménière's disease. Otol Neurotol. 2007 Dec;28(8):1140-4.Links.

Chung WH, Chung KW, Kim JH, Cho YS, Hong SH. Effects of a single intratympanic gentamicin injection on Ménière's disease. Acta Otolaryngol Suppl. 2007 Oct;(558):61-6.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///