Αποκατάσταση του αιθουσαίου συστήματος με ασκήσεις στον οξύ ίλιγγο

alt
Τσιτηρίδης Ιωάννης
Ιατρός ΩΡΛ,
 Επιμελητής Α΄, 
Γεν. Νοσ. Λάρισας

Η Venosa AR και  Bittar RS (2007) εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων στην αποκατάσταση του αιθουσαίου συστήματος σε πρώιμα στάδια των περιφερικών διαταραχών του αιθουσαίου συστήματος.Γιαυτό το λόγο έκαναν τυχαιοποιημένη έρευνα, στην οποία οι ασθενείς κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες. 

 

Η ομάδα μελέτης (Α) με 45 ασθενείς πραγματοποίησε ασκήσεις για προσαρμογή του αιθουσαιοοπτικού αντανακλαστικού. Η άλλη ομάδα ελέγχου ( Β) με 42 ασθενείς πραγματοποίησε ασκήσεις placebo. Και οι δυο ομάδες είχαν οδηγίες να χρησιμοποιούν Vomex A dimenhydrinate ( σε δόση μεγαλύτερη του150 mg/d) όταν είχαν συμπτώματα ανεξάρτητα από τις ασκήσεις.

 

Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν σύμφωνα με:  οπτική αναλογική κλίμακα, σωματική εξέταση και την ανάγκη χρήσης του φαρμάκου. Όλοι οι ασθενείς ήταν ενήλικες και συμπτωματικοί για τουλάχιστον από 5 ημέρες.   

 

Αποτελέσματα: Οι δυο ομάδες συγκρίθηκαν ανάλογα με:  δημογραφικά στοιχεία, την διάρκεια και την ένταση των συμπτωμάτων. Η ομάδα μελέτης των 45 ασθενών (Α) θεραπεύτηκε πιο γρήγορα από την ομάδα των 42 ασθενών (Β) και χρησιμοποίησε λιγότερα φάρμακα. 10 και 14 ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής το 43% των ασθενών της (Α) ομάδας και 5% της  (Β) ομάδας δεν είχε σημαντικά συμπτώματα ( Ρ < OO1) ενώ το 67% της ομάδας (Α) και 3% της (Β) δεν χρειάσθηκε καθόλου φάρμακα.P( < OO1). Aν και οι δυο ομάδες δεν είχαν σημαντικά συμπτώματα μέχρι το τέλος της παρακολούθησης τους (21 ημέρες) το 14% της ομάδας (Α) συνέχισαν να χρησιμοποιούν φάρμακα σε σχέση με το 83% από τους ασθενείς placebo.  

 

Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις του αιθουσαίου συστήματος είναι αποτελεσματικές στην μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων και στην μείωση χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς στα πρώιμα στάδια των περιφερικών διαταραχών του αιθουσαίου συστήματος.

 

Βιβλιογραφία

Venosa, Alessandra R. MD, PhD; Bittar, Roseli S. MD, PhD Vestibular Rehabilitation Exercises in Acute Vertigo. Laryngoscope. 117(8):1482-1487, August 2007.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///