Ο ρόλος του ψευδαργύρου στη θεραπεία των εμβοών σε άτομα με φυσιολογική ακοή

alt
Σφήκας Θεόδωρος, Ιατρός ΩΡΛ, Θεσσαλονίκη

Ο ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο που ευρίσκεται σε όλα τα όργανα, ιστούς, υγρά και εκκρίσεις του σώματος. . Είναι ευρύτατατα διανεμημένος στο κεντρικό νευρικό σύστημα, την ακουστική οδό στις συνάψεις του ακουστικού νεύρου και στον κοχλία. Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο στοιχείο του υπεροξειοδίου δισμουτάσης του  Cu/Zn   (SOD)  και ορισμένων ενζύμων, ενώ είναι απαραίτητος για την κατάλληλη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τρείς πιθανοί μηχανισμοί συνδέουν τον ψευδάργυρο  με τις εμβοές, η δραστηριότητα της  Cu/Zn SOD, η συναπτική μεταβίβαση και η κατάθλιψη. Απί τις υπάρχουσες ενδείξεις στη βιβλιογραφία  φαίνεται ότι η επίπτωση της έλλειψης ψευδαργύρου στα άτομα με εμβοές κυμαίνεται από 2 έως 69%,  και συχνότερα στα ηλικιωμένα άτομα.

Τέσσερις μεταξύ των πέντε υπαρχουσών μελετών δείχνουν ότι η χορήγηση ψευδαργύρου ασκεί επωφελές αποτέλεσμα στις εμβοές, αλλά αυτά τα αποτελέσματα χρειάζεται να επιβεβαιωθούν με κλινικές δοκιμές με μεγαλύτερα δείγματα πασχόντων με τη χρήση διαστυαυρούμενου σχεδιασμού, έγκυρα ερωτηματολόγια ελέγχου των εμβοών, μέτρηση του μεγέθους των εμβοών αντιμετώπιση των συνυπαρχόντων άλλων συμπτωμάτων, όπως η κατάθλιψη, η φωνοφοβία και η υπερακουσία [1].  

Σύμφωνα με τις έρευνες του Ochi et al, (2003) οι ασθενείς με εμβοές ώτων, αλλά με  φυσιολογική ακοή, είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου στον ορό τους  σύγκριση με μάρτυρες, που είχαν φυσιολογική ακοή και ήσαν χωρίς εμβοές.  Εξάλλου έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ  του μέσου όρου της ακουστικής ευαισθησίας και των επιπέδων του ψευδαργύρου [2].

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ο ψευδάργυρος συμμετέχει στη δημιουργία των εμβοών, ιδίως σε ασθενείς με φυσιολογική ακοή.  Ο Arda et al (2003) παρατήρησαν ότι μπορεί να βελτιωθούν οι εμβοές των ώτων σε άτομα με φυσιολογική ακοή, χορηγώντας από το στόμα ψευδάργυρο. Παρά τούτο ερευνάται αν η βελτίωση αυτή  μπορεί να διατηρηθεί και πόσο μπορεί να διατηρηθεί μετά τη διακοπή της λήψης του ψευδαργύρου [3].

Βιβλιογραφία 

1. Coelho CB, Tyler R, Hansen M. Zinc as a possible treatment for tinnitus. Prog Brain Res. 2007;166:279-85.

2. Ochi K, Kinoshita H, Kenmochi M, Nishino H, Ohashi T. Zinc deficiency and tinnitus. Auris Nasus Larynx. 2003 Feb;30 Suppl:S25-8.

3. Arda HN, Tuncel U, Akdogan O, Ozluoglu LN. The role of zinc in the treatment of tinnitus.Otol Neurotol.. 2003 Jan;24(1):86-9.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///