Θεραπευτικές δυνατότητες αντιμετώπισης της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας

alt

†Ματεέσκου Κάρμεν, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελήτρια Α΄,Γεν. Νοσοκομείο Φιλιατών

alt

Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος
alt
Γκόλας Ευάγγελος Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιωάννινα
alt
Πάγκαλος Άρης, ωτορινολαρυγγολόγος, Αγ.Νικόλαος, Λασιθίου, Κρήτης

Η ακριβής αιτιολογία της ιδιοπαθούς  αιφνίδιας νευραισθητήριας βαρηκοίας [ΙΑΝΒ] παραμένει άγνωστη. Σε μελέτες που έγιναν στο παρελθόν έχουν προταθεί ποικίλα αίτια , όπως η αγγειακή απόφραξη, η ρήξη της στρογγύλης θυρίδας του έσω ωτός, ακουστικοί όγκοι, κυκλοφορικές διαταραχές του έσω ωτός,  η τροποποιημένη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που επηρεάζει τη λειτουργία του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος [1], λοίμωξη από ιό HSV1 [2].

 

Η ανίχνευση στον ορό των πασχόντων τίτλων της Ιg για τον   HSV1 υψηλότερων του   1:80 είναι ενδεικτικές της σχέσης της λοίμωξης   και της αιφνίδιας βαρηκοΐας. Αυτό το εύρημα καθορίζει και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών, αφού δεν χρειάζονται τη χορήγηση κορτικοστεροειδών ή άλλων φαρμάκων πλην των αντιικών . Η χορήγηση ακυκλοβίρης έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στο 81% των ασθενών που έχουν επιδείξει υψηλούς τίτλους για την ειδική Ig  [2].

 

Τα αυξημένα επίπεδα του μέσου όγκου των αιμοπεταλίων  [ΜPV] θεωρούνται ότι έχουν σχέση με την ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα. Ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων   αντανακλά το ρυμό παραγωγής και των λειτουργιών των αιμοπεταλίων. Ενώ η αγγειακή απόφραξη, τα οξέα ή χρόνια σύνδρομα και η αγγειίτιδα αυξάνουν τα επίπεδα του MPV, οι λοιμώξεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα και οι φλεγμονώδεις καταστάσεις τα περιορίζουν. Ο Â MPV και το εύρος της κατανομής των αιμοπεταλίων   είναι σημαντικά υψηλότερος στην ιδιοπαθή νευραισθητήρια βαρηκοία, ενώ ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος σε πάσχοντες από ιδιοπαθή νευραισθητήρια νομοθεσία σε σύγκριση με μάρτυρες υγιείς [3].

   

Θεραπευτικά χορηγούνται συστηματικά κορτικοστεροειδή [4], Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών [5], Â Η εφαρμογή τριών διαφορετικών θεραπευτικών πρωτοκόλων χορήγησης κορτικοστεροειδών (από τοστόμα, με ενδοτυμπανική έγχυση ή ταυτόχρονα και τα δύο) είχε τα ίδια όμοια θεραπευτικά αποτελέσματα. Συνεπώς οποιοσδήποτε τρόπος χορήγησης κορτικοστεροειδούς μπορεί να συστηθεί ως αρχική θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας [6].

Η θεραπεία της  ΙΑΝΒ με κορτικοστεροειδή που χορηγούνται από οποιαδήποτε οδό δεν θεωρείται ικανοποιητική, καθώς μόνο στο 61% των πασχόντων αποκαθίσταται η ακοή τους  [7].

 

Â Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο μπορεί να βελτιώσει την οξυγόνωση του έσω ωτός και να βελτιώσει την ακοή. Περισσότερα βλέπε στο άρθρο. H θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοΐας με υπερβαρικό οξυγόνο©..

 

O H t no και συν (2008) ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των αντιοξειδωτικών βιταμινών Ε και C στη θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας, μελετώντας συνολικά 87 ασθενείς, που πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

1) Αιφνίδια έναρξη της νευραισθητήριας βαρηκοΐας.

2) Η βαρηκοΐα ήταν άγνωστης αιτιολογίας.

3) Η βαρηκοΐα δεν είχε διακυμάνσεις.

4) Η μέση αριθμητική τιμή των επιπέδων της ακοής, ήταν στα 250, 500, 100, 2000 και 4000Ηz πάνω από τα 40dB.

5) Η θεραπεία είχε ξεκινήσει μέσα σε 14 ημέρες από την έναρξη της βαρηκοΐας. Όλοι οι ασθενείς είχαν θεραπευτεί με στεροειδή και ή με αλπροσταντίλη.

 

Στη μελέτη αυτής της ομάδας   των ασθενών χορηγήθηκαν επιπρόσθετα βιταμίνη Ε (νικοτινική τοκοφερόλη) 600mg ημερησίως και βιταμίνη C 1200mg/ημερησίως από το στόμα.. Το κέρδος ακοής μετά τη θεραπεία ήταν 29.4   dB και η συχνότητα βελτίωσης   ήταν 63.3% στην υπό μελέτη ομάδα σε σύγκριση με τα 18.5dB και 44% στην ομάδα ελέγχου.

 

Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στην ομάδα που ερευνήθηκε στο κέρδος της ακοής, στη συχνότητα αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η χορήγηση βιτ. Ε και C στους ασθενείς με ιδιοπαθή αιφνίδια νευραισθητήρια βαρηκοΐα είναι επωφελής, διότι περιορίζει τους αντιδραστικούς μεταβολίτες του οξυγόνου, που παράγονται από την ισχαιμία του έσω ωτός και ενισχύει την απαναιματάρδευση μετά τη θεραπεία.

 

Η χορήγηση ενδοφλεβίως υψηλών δόσεων βιταμίνης C [HDVC] μπορεί να ενισχύσει την αποκατάσταση της ακοής σε ασθενείς με ιδιοπαθή νευραισθητήρια βαρηκοία, περιορίζοντας τα επίπεδα των μεταβολιτών των ελευθέρων ριζών , που παράγονταιαπό την ισχαιμία ή τη φλεγμονή του έσω ωτός. Η ενδοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων βιταμίνης Cθα μπορούσε να θεωρηθεί θεραπεία της ιδιοπαθούς νευραισθητήριας βαρηκοίας [9].

 

 Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Schulz S,  Ritter J,  Oertel K,  Witt K,  B r KJ,  Guntin s-Lichius O,  Voss Qu ntific tion of utonomic regul tion in p tients  . with  sudden  sensorineur l  he ring  loss. uton Neurosci.  2013 M r 12. pii: S1566-0702(13)00041-6. doi: 10.1016/j. utneu.2013.02.009. [Epub he d of print]

2. Sc li G,  P lermo CI,  M iolino L,  Cost nzo CM,  Z pp l D,  Grillo C,  M rtines M,  Cocuzz S,  Russo R,  Serr . Detection of serum Ig to HSV1 nd its di gnostic role in  sudden he ring loss. New Microbiol.  2013 J n;36(1):41-7. Epub 2013 J n 1.

3. Ulu S,  Ulu MS,   hsen ,  Yuced g F,   ycicek ,  Celik S. Incre sed levels of me n pl telet volume: possible rel tionship with  idiop thic  sudden he ring loss. . Eur rch Otorhinol ryngol.  2013 J n 23. [Epub he d of print]

4. Egli G llo D,  Khoj steh E,  Gloor M,  Hegem nn SC. Effectiveness of Systemic High-Dose Dex meth sone Ther py for  Idiop thic  Sudden  Sensorineur l  He ringLoss. udiol Neurootol.  2013 Feb 27;18(3):161-170. [Epub he d of print]

5. Filipo R,   tt n sio G,  Russo FY,  Vicc ro M,  M ncini P,  Covelli E. Intr tymp nic steroid ther py in moder te  sudden he ring loss: r ndomized, triple-blind, pl cebo-controlled tri l. L ryngoscope.  2013 M r;123(3):774-8. doi: 10.1002/l ry.23678. Epub 2013 Feb 1.

6. Lim HJ,  Kim YT,  Choi SJ,  Lee JB,  P rk HY,  P rk K,  Choung YH. Effic cy of 3 different steroid tre tments for  sudden  sensorineur l  he ring  loss: prospective, r ndomized tri l. . Otol ryngol He d Neck Surg.  2013 J n;148(1):121-7. doi: 10.1177/0194599812464475. Epub 2012 Oct 16.

 7. Wilson WR, Byl FM, L ird N. The effic cy of steroids in the tre tment of idiop thic sudden he ring loss: double-blind clinic l study. rch Otol ryngol. 1980 Dec;106(12):772–776. [PubMed]

8. H t no M, Ur moto N, Ok be Y, Furuk w M, Ito M.  Vit min E nd vit min C in the tre tment of idiop thic sudden sensorineur l he ring loss.   ct Otol ryngol. 2007 ug 22

9. K ng HS,  P rk JJ,   hn SK,  Hur DG,  Kim HY. Effect of high dose intr venous vit min C on  idiop thic  sudden  sensorineur l  he ring  loss: prospective single-blind r ndomized controlled tri l. . Eur rch Otorhinol ryngol.  2012 Dec 4. [Epub he d of print]

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///