Μαγνητικοί τομογράφοι και η πρόθεση αναβολοτομής

alt

Παπαδάκης Ιωάννης, Ιατρός ΩΡΛ, Ηράκλειο Κρήτης

Σκοπός: Tόσο ιατροί όσο και ασθενείς ανησυχούν σχετικά με την έκθεση in vivo εμφυτευμένων μεταλλικών προθέσεων αναβολοτομής σε τομογράφους απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού ( MRI ) .Όσο οι μαγνητικοί τομογράφοι γίνονται πιο ισχυροί ,τόσο η πιθανότητα μετατόπισης της προθέσεως αναβολοτομής λόγω ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων αυξάνεται. Έχει υποτεθεί ότι κάποιες μεταλλικές προθέσεις αναβολοτομής μπορούν να εκτεθούν σε ισχυρούς μαγνητικούς τομογράφους , χωρίς να οδηγήσουν σε μείζονες επιπλοκές για τους ασθενείς. 

Σχεδιασμός μελέτης: Ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας , μια αναδρομική ανασκόπηση περιστατικού , και ιατρική μελέτη. 

Περιβάλλον: Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο. 

Yλικά και μέθοδοι: Έλαβαν χώρα ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας, μια αναδρομική ανασκόπηση περιστατικού, και μια κλινική μελέτη. 

Αποτελέσματα: Στην ιστορία των προθέσεων αναβολοτομής , ένα δυσάρεστο περιστατικό προέκυψε σε έναν ασθενή που συσχετίστηκε αιτιολογικά με την έκθεση σε μαγνητικό πεδίο ελαττωματικής πρόθεσης αναβολοτομής. Από την άλλη πλευρά, μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε πειράματα που διερευνούν τη χρήση προθέσεων αναβολοτομής και μαγνητικών πεδίων αποκάλυψε έλλειψη κλινικών αναφορών .Επιπρόσθετα , 2 ιατρικές μελέτες αποκάλυψαν την έλλειψη περιπτώσεων συμπτωμάτων ή βλαπτικής επίδρασης στα ώτα ασθενών με προθέσεις αναβολοτομής που είχαν εκτεθεί σε έναν μαγνητικό τομογράφο. 

Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς με μεταλλικές προθέσεις αναβολοτομής μπορούν να σταλούν στον μαγνητικό τομογράφο, με την εξαίρεση αυτών που φέρουν μια συγκεκριμένη ελαττωματικού τύπου πρόθεση. Την εξαίρεση αποτελεί μια τυχαία κατασκευαστική αστοχία το 1987 σε αρκετές παρτίδες πιστονιών Mc Gee με μαγνητικό κράμμα. Οι ασθενείς που φέρουν αυτού του τύπου τις ειδικά εντοπισμένες παρτίδες πιστονιών Mc Gee θα πρέπει να σταλούν σε έναν υπολογιστικό τομογράφο ή θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε εμφύτευση διαφορετικού τύπου πρόθεσης αν οι μαγνητικές τομές είναι απαραίτητες .Συνιστάται στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μη ηλεκτρομαγνητιζόμενα μέταλλα όπως το τιτάνιο για την παραγωγή μεταλλικών προθέσεων αναβολοτομής. 

Βιβλιογραφία

Fritsch, Michael H.. MRI Scanners and the Stapes Prosthesis.Otology and Neurotology. .28(6):733-738,September 2007

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///