Η επίπτωση της παρουσίας του ίου των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων στο χολοστεάτωμα

alt

Χατζάκης Νίκος Ειδικ. ΩΡΛ, Ηράκλειο, Κρήτης

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να αξιολογήσει την επίπτωση διαφόρων υποτύπων του ιού στο χολοστεάτωμα με τη χρήση ενός ευαίσθητου συστήματος ανίχνευσης του DNA του ιού. 29 βιοψίες από χολοστεατωματώδεις μάζες ερευνήθηκαν για την ύπαρξη DNA του ιού με τη χρήση μίας διπλού βήματος ευρέος φάσματος PCR (PCR και nested PCR). Τα θετικά για HPV δείγματα επιβεβαιώθηκαν με διαδικασία αλληλούχησης (sequencing).

 

 

Η ευαισθησία της εφαρμοσθείσας PCR ήταν 0.1 αντίγραφο/ γένωμα. Μία από τις 29 βιοψίες ήταν θετική με βάση τα αποτελέσματα της PCR. Λόγω της μικρής επίπτωσης κατά την ανίχνευση του DNA του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων στο χολοστεάτωμα, η λοίμωξη από κοινούς υπότυπους του HPV δε φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το χολοστεάτωμα

 

Περίληψη: Το χολοστεάτωμα επιδεικνύει ιστομορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως η κοιλοκύττωση και η θηλωματώδης αύξηση, που παρατηρούνται σε περιπτώσεις παθήσεων που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV). Δύο προηγηθείσες μελέτες διερεύνησαν τον πιθανό ρόλο του ιού στην ανάπτυξη χολοστεατώματος και ανίχνευσαν τους υπότυπους 6 και 11 με επίπτωση που κυμαινόταν από 3 έως 36%.

Βιβλιογραφία

Franz P, Teschendorf M, Wohlschlager J, Fischer M. Prevalence of human papillomavirus DNA in cholesteatomas ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec2007;69(4):251-5

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///