Σχέση της αλλεργικής ρινίτιδας και της εκκριτικής ωτίτιδας

alt
Γκανελής Παναγιώτης, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελητής Α', Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς
alt
Ντόστης Βασίλειος, Ιατρός ΩΡΛ

Η σημαντική συχνότητα της ατοπίας που έχει σχέση με τη μέση εκκριτική ωτίτιδα έχει δηλώσει το ρόλο της αλλεργίας στην παθογένεση της μέσης εκκριτικής ωτίτιδας. Η ανάλυση των χημικών μεσολαβητών της φλεγμονής δείχνει ότι ο βλεννογόνος του μέσου ωτός μπορεί να ανταποκριθεί από την παρουσία ενός αντιγόνου με τον ίδιο τρόπο που ανταποκρίνεται και ο βλεννογόνος της κλατώτερης αεροφόρας οδού.

Ένας πρόσφατος χαρακτηρισμός του βλεννογόνου και του ωτικού εξιδρώματος ατοπικών ασθενών με εκκριτική ωτίτιδα αποκάλυψε ένα κυτταρολογικό προφίλ και παραγωγή κυτταροκινών Τh2 , που συμβαδίζουν με μιαν αλλεργική απόκριση ή αντίδραση. Αυτό βεβαίως υποστηρίζει το ρόλο της αλλεργίας στην εκκριτική μέση ωτίτιδα. Εκτός απ’ αυτό, οι μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι αναχαιτίζοντας τις χαρακτηριστικές κυτταροκίνες της αλλεργίας μπορεί να προληφθεί η παραγωγή του εκκρίματος μέσα στο μέσον ους.

Καθώς συνεχίζεται η εμβάθυνση στις γνώσεις που αφορούν την κατανόηση της αλλεργίας και του ρόλου της στη δημιουργία της φλεγμονής της εκκριτικής μέσης ωτίτιδας, αυτό θα οδηγήσει στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένης θεραπείας της εκκριτικής μέσης ωτίτιδας σε ατοπικούς πληθυσμούς [1].

Η ρινική αλλεργία φαίνεται να είναι μια από τις σημαντικές αιτίες της χρόνιας εκκριτικής ωτίτιδας στα παιδιά κλαι τους ενηλίκους. Αναμφίβολα η χρονία εκκριτική ωτίτιδα σχετίζεται με τη διαταραχή της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, η οποία διευκολύνει την επικοινωνία του μέσου ωτός με το ρινοφάρυγγα, τη ρινική κοιλότητα και εμμέσως με τους παραρρίνιους κόλπους. Η σοβαρότερη συνέπεια της χρονίας εκκριτικής ωτίτιδας είναι η ελάττωση της ελαστικότητας της τυμπανικής μεμβράνης και η διαταραχή της ακουστικής ικανότητας.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις του ρινικού βλεννογόνου οδηγούν στην απελευθέρωση ποικίλων χημικών μεσολαβητών με επακόλουθο την ανάπτυξη τριών τύπων ρινικής απόκρισης που χαρακτηρίζεται κυρίως από ρινική απόφραξη.

Οι λειτουργίες της ευσταχιανής σάλπιγγας μπορεί να επηρεαστούν άμεσα από τους χημικούς μεσολαβητές που απελευθερώνει ο ρινικός βλεννογόνος ή έμμεσα από τη ρινική απόφραξη. Η πρόκληση ρινιτικών συμπτωμάτων με δοκιμασίες πρόκλησής τους με αλλεργιογόνα  και οι καταμετρήσεις τους ρινομανομετρικά , σε συνδυασμό με την τυμπανομετρία και τελικά και με την ακοομετρία μπορεί να αποβούν χρήσιμα διαγνωστικά μέσα αυτής της διαταραχής [2].

 

Βιβλιογραφία

1. Luong A, Roland PS. The link between allergic rhinitis and chronic otitis media with effusion in atopic patients. Otolaryngol Clin North Am. 2008 Apr;41(2):311-23. 

2. Pelikan Z. Role of nasal allergy in chronic secretory otitis media. Curr Allergy Asthma Rep. 2009 Mar;9(2):107-13.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///