Μικροδορυφορικό DNA και αλλεργική ρινίτιδα

alt
Καρατζάνης Αλέξανδρος, Ιατρός ΩΡΛ, , Επιμελητής Β΄, ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Γενετικές αλλοιώσεις σε επίπεδο μικροδορυφορικού DNA, όπως η αστάθεια μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια ετεροζυγωτίας, έχουν περιγραφεί τόσο σε κακοήθεις όσο και σε καλοήθεις παθήσεις. Σε προηγούμενες μελέτες έχει ανιχνευτεί αστάθεια μικροδορυφορικού DNA σε κυτταρολογικά δείγματα πτυέλων ασθενών με βρογχικό άσθμα. Αναζητήθηκε η  αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια της ετεροζυγωτίας σε ρινικά κυτταρολογικά δείγματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα.

 

Έγινε ανάλυση ρινικών κυτταρολογικών δειγμάτων με χρήση βούρτσας και περιφερικό αίμα από 20 ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα.. Διενεργήθηκε εκχύλιση DNA και αναζήτηση για αλλοιώσεις μικροδορυφορικού DNA με τη χρήση των ακόλουθων μικροδορυφορικών δεικτών: D16S289, D4S2394, D4S1651, DXS8039, D3S3606 και D2S2113, που αντιστοιχούν σε χρωμοσωμικές περιοχές που έχουν στο παρελθόν συσχετισθεί με την αλλεργική ρινίτιδα και την ατοπία. Η ίδια ανάλυση έγινε και σε αντίστοιχα δείγματα 8 υγιών ατόμων.


Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν αστάθεια μικροδορυφορικού DNA ή απώλεια ετεροζυγωτίας , είτε στους ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα, είτε στην ομάδα ελέγχου.

 

Συμπεράσματα: Παρόλο που η αστάθεια μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια ετεροζυγωτίας αποτελούν ανιχνεύσιμα φαινόμενα σε κυτταρολογικά δείγματα πτυέλων ασθενών με βρογχικό άσθμα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για τα ρινικά κυτταρολογικά δείγματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται με τη χρήση περισσότερων δεικτών για να αποδειχθεί αν όντως ισχύει μια τέτοια διαφορά μεταξύ δύο παθήσεων με τόσα κοινά στοιχεία.

Βιβλιογραφία

Karatzanis AD, Samara KD, Zervou M, Tzortzaki E, Helidonis ES, Siafakas N, Velegrakis GA. Assessment for microsatellite DNA instability in nasal cytology samples of patients with allergic rhinitis. Rhinol. Αm J  2007 Mar-Apr;21(2):236-40.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///