Φλουτικασόνη και η θεραπεία της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας

alt
Γιαννακόπουλος 
 Νίκος, 
Ιατρός ΩΡΛ
Κομοτηνή

Η φουορική φλουτικασόνη (εμπορική ονομασία USAN) είναι ένα νέο, ενισχυμένης χημικής συγγένειας γλυκοκορτικοστεροειδές, που χορηγείται με ένα μοναδικό εκ του πλαγίου ενεργοποιούμενη συσκευή για την αντιμετώπιση της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (ΕΑΡ).

Ο Kaiser et al (2007) εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ρινικού σπρέι φουορικής φλουτικασόνης, με μια δόση την ημέρα, χορηγώντας 110 microg σε ασθενείς άνω ων 12 ετών με φθινοπωρινή ΕΑΡ. Χρησιμοποίησαν 299 ασθενείς, που πήραν φουορική φλουτικασόνη ή εικονικό φάρμακο επί δύο εβδομάδες με διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη σε παράλληλες ομάδες μελέτη.

Οι ασθενείς εκτίμησαν τα ρινικά και οφθαλμικά συμπτώματά τους, χρησιμοποιώντας βαθμίδα κατηγοριών τεσσάρων σημείων. Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τη μέση αλλαγή από τη βασική γραμμή των αντανακλαστικών και στιγμιαίων συνολικών ρινικών συμπτωμάτων και των αντανακλαστικών συνολικών οφθαλμικών συμπτωμάτων φουορική φλουτικασόνη παρήγαγε σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις από το εικονικό φάρμακο στα ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά ρινικά συμπτώματα  (-1.473, P < .001; πρωταρχικό τελικό σημείο), πρωινά, προ της δόσης, στιγμιαία συνολικά ρινικά συμπτώματα (-1.375, P < .001), ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά οφθαλμικά συμπτώματα (-0.600, P = .004), και την αξιολογημένη από τον ασθενή συνολική απόκριση στη θεραπεία (P < .001).

Η Έναρξη του θεραπευτικού αποτελέσματος συνέβη μετά από 8 ώρες από τη λήψη της αρχικής δόσης. Η φουορική φλουτικασόνη ήταν καλά ανεκτή. Συμπερασματικά η φουορική φλοτικασόνη σε δόση 110 microg μια φορά την ημέρα ήταν αποτελεσματική και καλά ανεκτή για τη θεραπεία των ρινικών συμπτωμάτων της ΕΑΡ σε ασθενείς άνω των 12 ετών.

Η θεραπεία προκάλεσε σημαντικές βελτιώσεις στα οφθαλμικά συμπτώματα. Η φουορική φλουτικασόνη ήταν ταχείας δράσεως, όπως φάνηκε από τη μέσα σε 8 ώρες έναρξη της δράσης της και παρείχε έλεγχο των συμπτωμάτων όλο το εικοσιτετράωρο.

Βιβλιογραφία

Kaiser HB, Naclerio RM, Given J, Toler TN, Ellsworth A, Philpot EE. Fluticasone furoate nasal spray: A single treatment option for the symptoms of seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2007 Jun;119(6):1430-7. Epub 2007 Apr 5. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///