Μακροχρόνιια αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με ετήσια ρινίτιδα

alt

Χατζόγλου Αριστείδης, Ιατρός ΩΡΛ, Κοζάνη

Η ειδική  απευαισθητοποίηση με εκχυλίσματα αλλεργιογόνων περιγράφηκε και εφαρμόστηκε το 1911 από τον Noon. Από τότε έτυχε ευρείας εφαρμογής για τη θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος. Είναι η μόνη αιτιολογική θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων.  H υπογλώσσια ανοσοθρεραπεία έχει μια αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί λίγες μακροχρόνιες μελέτες σε ασθενείς με ολοετήσια ρινίτιδα.  

 Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία γινόταν με την υποδόρια οδό , όπμως έχει εδραιωθεί πλέον η χορήγηση με υπογλώσσιες σταγόνες εκχυλισμάτων αλλεργιογόνων με εξαιρετική αποτελεσματικότητα [1]. Υπάρχουν επίσης στη διάθεσή μας δεδομένα για την μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων της υπογλώσιας ανοσοθεραπείας.

Ο Tahamiler  et al (2007) αξιολόγησαν τη μακροχρόνια αποτελε-σματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας σε εκατόν τριαντα επτά ασθενείς με αλλεργίες στα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού.


Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ειδική για τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού  υπογλώσσια ανοσοθεραπεία επί 2-3 έτη και παρατηρήθηκαν για άλλα 3 έτη μετά τη διακοπή της θεραπείας. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε  δύο ομάδες: Ομάδα Α (67 ασθενείς) ποπυ πήραν ενεργό θεραπεία για 2 έτη και στη συνέχεια εεπί ένα έτος εικοβνικό φάρμακο και στην Ομάδα Β (70 ασθενείς) που πήραν ανοσοθεραπεία επί 3 έτη.. Η επιτυχία της θεραπείας αξιολογήθηκε με την καταμέτρηση των συμπτωμάτων, τα αποτελέσματα των ενδοεπιδερμικών δοκιμασιών νυγμού, και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών πρόκλησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης βρέθηκε μεγαλύτερη βελτίωση με την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των τριών ετών σε σύγκριση με την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των 2 ετών, βλέποντας τα συγκριτικά αποτελέσματα των συνολικά των 6 ετών.

Συμπερασματικά: Τα 3 έτη υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας είναι αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα που χρειάζονται ανοσοθεραπεία και δεν αποδέχονται την υποδόρια οδό χορήγησης αλλεργιογόνων. Η απευαισθητοποίηση με υπογλώσσιες σταγόνες  ασκεί επίδραση και στη φυσική ιστορία των ΩΡΛ αλλεργικών παθήσεων και ιδιαίτερα στον περιορισμό του κινδύνου τηε εκδήλωσης και άσθματος στους απευαισθητοποιημένους ρινιτικούς ασθενείς και της ανάπτυξης νέων ευαισθησιών προς άλλα αλλεργιογόνα [2].

Βιβλιογραφία

1. Mailhol C, Didier A. Specific immunotherapy in grass pollen allergy. Hum Vaccin Immunother. 2012 Oct 1;8(10).

2. Tahamiler R, Saritzali G, Canakcioglu S. Long-term efficacy of sublingual immunotherapy in patients with perennial rhinitis. Laryngoscope. 2007 Jun;117(6):965-9. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///