Χημικοί μεσολαβητές και κυτταροκίνες στην αλλεργική και την ιογενή ρινίτιδα

alt

Μπαρδάνης Ιωάννης Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Α, Γεν. Νοσοκομείο, Κεντρο Υγείας Ικαρίας

Η διαλλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα και το κοινό   κρυολόγημα αποτελούν συχνές καταστάσεις που δείχνουν την ίδια συμπτωματολογία. Ο Klemens et al (2008) ερελυνησαν το είδος των κυτταροκινών στις ρινικές εκκρίσεις ασθενών με συμπτώματα συνεπεία αλλεργικής και ιογενούς ρινίτιδας. Οι ρινικές εκκρίσεις αναλύθηκαν με τεχνικές ανοσοαπορρόφησης (immunosorbent assay techniques) χρησιμοποιώντας μια σειρά αντιδραστηρίων κυτταροκινών και την εξέταση ρουτίνας ELISA.

Οι αλλεργικοί ασθενείς είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ηωσινοφιλικής κατιοντικής πρωτεΐνης  (ECP), ιντερλευκίνης-5 (IL)-5 και τρυπτάσης.

Στους ασθενείς με ιογενή ρινίτιδα βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα συγκεντρώσεων προφλεγμονωδών κυτταροκινών  (IL-1b, IL-6, IL-7, IL-17, ιντερφερόνης [IFN] γάμμα, του παράγοντα νέκρωσης όγκου, των χημειοκινών για την κυτταρική διήθηση (IL-8, χημειοελκιστική πρωτεϊνη μονοκυττάρων 1 και η φλεγμονώδης πρωτείνη 1 βήτα μακροφάγων), παράγοντες για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony-stimulating factor [G-CSF] και παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων μακροφάγων (granulocyte macrophage colony-stimulating factor [GM-CSF]) και η ελαστάση.

Η  IL-10 ανιχνεύτηκε μόνο στην ιογενή ρινίτιδα.

Η IL-4 ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με ιογενή ρινίτιδα παρά σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα.

Η IL-5 ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με ιογενή ρινίτιδα σε σύγκριση προς μάρτυρες. 

Στην ιογενή ρινίτιδα κυρίως κυτταροκίνες Τh1-τύπου με ισχυρούς προφλεγμονώδεις χημικούς μεσολαβητές.  Επιδείχτηκαν και παράγοντες που αντανακλούν μια ουδετεροφιλική και ηωσινοφιλική ανοσοαπόκριση, λόγω της  IL-5, IL-8, GM-CSF, ECP και της ελαστάσης..

Οι ρινικές εκκρίσεις των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα έδειξαν υψηλότερες συγκεντρώσεις τρυπτάσης.  IL-5, και ECP,πράγμα που αντανακλά ανοσοαποκρίσεις μαστοκυττάρων  και ηωσινοφίλων. Τα επίπεδα της IL-4 στις ρινικές εκκρίσεις δεν είναι αυξημένα στην αλλεργική ρινίτιδα, αλλά στη στην ιογενή.  Η IL-4 επίσης μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στον περιορισμό των φλεγμονωδών διαδικασιών αναστέλλοντας την παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών.

Βιβλιογραφία

Klemens C, Rasp G, Jund F, Hilgert E, Devens C, Pfrogner E, Kramer MF.Mediators and cytokines in allergic and viral-triggered rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2007 Jul-Aug;28(4):434-41. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///