Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------

 "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΥΓΡΟ  ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" 

Διδακτορική Διατριβη 

ΧΑΡΙΤΩΝΑ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

ΙΑΤΡΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1994

Περιληψη 

alt

Παπαδάκης Χαρίτων, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Χανίων, Κρήτης

Mε σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της αλλεργίας στην εμφάνιση και επιμονή της ωτίτιδας με υγρό ή εκκριτικής μέσης ωτίτιδας (ΕΜΩ), μελετήσαμε 282 νεαρά άτομα ηλικίας μέχρι 15 ετών που έπασχαν από τη νόσο αυτή. Η διάγνωση της ΕΜΩ γινόταν με βάση τα ωτοσκοπικά ευρήματα και τη τυμπανομετρική μελέτη, όπου το λαμβανόμενο τυμπανόγραμμα έπρεπε να είναι του τύπου Β. 

 

Οι ασθενείς μελετήθηκαν με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον αλλεργιολογικό έλεγχο (δερματικές αντιδράσεις SET, μέτρηση ολικής και ειδικών IgE για αερομεταφερόμενα και τροφικά αλλεργιογόνα με τη μέθοδο Pharmacia CAP System. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τους ατοπικούς και τους μη ατοπικούς ασθενείς. 

 

Η μελέτη διάρκεσε σχεδόν 4 έτη, μελετήθηκαν δε παράμετροι, όπως το φύλο, η ηλικία, η περιοχή διαμονής, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, η κατάσταση του μέσου ωτός (ορώδες ή βλεννώδες υγρό, αλλοιώσεις του τυμπανικού υμένα), η ολική IgE και η κάθε ειδική IgE ξεχωριστά, η εποχιακή κατανομή των επεισοδίων της ΕΜΩ, η διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών, ο αριθμός και η διάρκεια των επεισοδίων της ΕΜΩ, η συνύπαρξη υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων, η υποτροπή της ΕΜΩ μετά αδενοειδεκτομή, η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού, καθώς και άλλοι παράμετροι. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν επιμονή της ΕΜΩ στους ατοπικούς ασθενείς με συχνότερες και μακρύτερης χρονικής διάρκειας προσβολές αυτής, πολλαπλές τοποθετήσεις σωληνίσκων αερισμού, καθώς και διαφοροποίηση της εποχιακής κατανομής των επεισοδίων της ΕΜΩ σε σχέση με τους μη ατοπικούς ασθενείς. Εντυπωσιακά υψηλή ήταν η συχνότητα υποτροπής της ΕΜΩ μετά από αδενοειδεκτομή και στις δύο κατηγορίες ασθενών. Η υπεροχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών στους ατοπικούς ασθενείς ήταν εντυπωσιακή. 

 

Συμπεραίνεται ότι ο ρόλος της αλλεργίας στην εμφάνιση και επιμονή της ΕΜΩ είναι σημαντικός, γνώση η οποία πρέπει να είναι κτήμα όλων των ιατρών που ασχολούνται με το αντικείμενο. 

Abstract 

In order to investigate the role of allergy to the appearance and persistence of otitis media with effusion (OME), 282 young people up to 15 years old, suffering from OME, were studied. Selection of these patients was based upon otoscopical findings, as well as on a type-B flat tympanogram. 

 

All patients were evaluated for allergy by critical analysis of history, physical findings, skin testing (Serial Endpoint Titration), laboratory determination of total IgE and testing (Pharmacia CAP System) for inhalant and food allergens. According to the results, the patients were divided into an allergic and nonallergic group.           

 

The study lasted for almost four years. The studied parameters included sex, age, place of residence, individual and family history, seasonal distribution of the OME attacks, follow-up period, number of OME attacks and its duration, total and specific IgE for inhalant and food allergens, hypertrophy of adenoids, tubes insertion and other parameters. 

 

The results showed that in the allergic patients the OME tends to recur, is more persistent and there is a greater incidence and a different seasonal distribution of OME attacks. A very significant difference was revealed in the sex distribution between the two groups as well as a greater incidence of multiple tube insertions in allergic patients. 

 

We suggested methods of diagnostic approach of patients suffering from OME as well as methods of management of allergy presented in those patients.

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3109#page/1/mode/2up

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///