Εισαγωγική χημειοθεραπεία και προχωρημένος καρκίνος της κεφαλής και τραχήλου

alt

Μπάθα Χριστίνα, Ιατρός ΩΡΛ, Πρέβεζα

alt
Γκανελής Παναγιώτης, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελητής Β΄Τζανειο Νοσοκομείο Πειραιώς

Η προχωρημένη τοπική ασθένεια είναι η πλέον διαδεδομένη κλινική περίπτωση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου. Η συνήθης θεραπεία για τους περισσότερους κλινικούς γιατρούς είναι εφαρμογή μιας αγωγής με διεπιστημονική συνεργασία με συνακόλουθη χημειο-θεραπεία και ακτινοθεραπεία.


Ωστόσο, αναδρομικές έρευνες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς που έλαβαν τέτοια αγωγή υπήρξε μια σχετική αύξηση στη συστηματική υποτροπή λόγω έλλειψης συστηματικού ελέγχου. Για αυτό το λόγο, έχει υπάρξει ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση της εισαγωγικής χημειοθεραπείας στην αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.


Επίσης, νέοι συνδυασμοί θεραπειών με ταξάνες έχουν αποδειχθεί πιο ενεργοί από την κλασσική εισαγωγική θεραπεία σισπλατίνης και φλουοροουρακίλης-5. Για αυτούς τους λόγους, οι τρέχουσες δοκιμές συγκρίνουν την εισαγωγική χημειοθεραπεία που ακολουθείται από χημειοακτινοθεραπεία με τη χημειοακτινοθεραπεία μόνη.


Βιβλιογραφία

Cruz JJ, Ocaña A, Navarro M, Barco ED, Fonseca E. New options in the treatment of locally advanced head and neck cancer: Role for induction chemotherapy Cancer Treat Rev. 2008 May;34(3):268-74.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///