Αντιμετώπιση της ημικρανίας με τοξίνη της αλλαντίασης τύπου Α

alt
Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα
alt

Μαλάτος Αντώνιος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος Αθήνα

Οι ισχύουσες προληπτικές θεραπείες της ημικρανίας δεν είναι συχνά ικανοποιητικές λόγω της περιορισμένης αποτελεσματικότητάς τους, των παρενεργειών των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται και των φαρμακεςυτικών αλληλεπιδράσεων [1].

 

Από έρευνες που έχουν γίνει φάνηκε ότι η περικρανιακή ένεση  50-U BTX- προκαλεί καλά αποτελέσματα και γίνεται ανεκτή από τους πάσχοντες ως προφυλακτική αγωγή. Παρά τούτο αυτή η αγωγή αν και είναι ακριβή για τους ασθενείς, εν τούτοις παρέχει πολύ υκαλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις λοιπές υπάρχουσες θεραπείες.[1].

 

Η ένεση BoNT-A [BoNT-A; BOTOX, Allergan, Inc., Irvine, CA] είναι μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή προφυλακτική θεραπεία των ημικρανιακών ασθενών με χρόνιο καθημερινό πονοκέφαλο, οι οποόι δεν χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο φάρμακο για την προφύλαξη [2].

 

Η BTX-A δρά ελαττώνοντας, μέσω της νιτρογλυκερίνης, τα πεπτίδια CGRP-LI [[CGRP--like immunoreactivity ]και  SP-LI [SP-like immunoreactivity]  πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP)  στο τριδυμοαγαγγειακό σύστημα. 

 

[CGRP είναι calcitonin gene-related peptide και SP είναι substance P]

 

Εν συντομία οι ενέσεις  ΒΤΧ-Α ανακουφίζουν την ημικρανία  μέσω της καταστολής της απελευθέρωσης νευροπεπτιδίων. Οι ενέσεις γίνονται ε΄τε σε σημεία βελονισμού ή σε προκαθορισμένα σταθερά σημεία. 

 

Η ένεση BTX-A σε σημείο του βελονισμού φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές από τις ενέσεις σε προκαθορισμένα σημεία [3]. 

 

Η τοξίνη της αλλαντίασης τύπου Α (TA-A) είναι μια νευροτοξίνη, η οποία δρά τοπικώς, εμποδίζοντας  την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης και άλλων χημικών μεσολαβητών που προκαλούν νευροχάλαση [4].Προκλινικές.μελέτες.έχουν.δείξει.ότι.η.τοξίνη.της.αλλαντίασης.τύπου.Α.έχει.αντιφλεγμονώδεις.και.αναλγητικές.ιδιότητες.εμποδίζοντας.την.απελευθέρωση.της.«ουσίας.P»,.τουγλουταμικού και.του.CGRP,.τόσο.κεντρικά., όσο.και.περιφερικά..

 

Οι.κλινικές.μελέτες.έχουν.δείξει.ότι.η.ΤΑ-Α.στην.ημικρανία,.την.κεφαλαλγία.τάσεως.ως.και.τη.χρόνια.καθημερινή.κεφαλαλγία.δεν.έχει.αποτελεσματικότητα.πλην.μεμονωμένων.περιπτώσεων.ασθενών..

Η.πιθανή.μη.αποτελεσματικότητα.στις.διάφορες.μελέτες.μπορεί.να.οφείλεται.στο.μικρό.αριθμό.ασθενών,.στην.ετερογένεια.των.δειγμάτων,.στη.συγχορήγηση.προφυλακτικής.άλλου.τύπου.αγωγής,.στα.διαφορετικά.χαρακτηριστικά.της.κεφαλαλγίας,.στη.διάρκεια.της.νόσου.και.την.παρουσία.ή.απουσία.υπερκατανάλωσης.αναλγητικών.φαρμάκων...Περαιτέρω.έρευνα.χρειάζεται.για.τη.διαπίστωση.της.δράσεως.της.ΤΑ-Α.στις.διάφορες. μορφές. κεφαλαλγίας.

Οι νόσοι που αντιμετωπίζονται συχνά σήμερα  με την τοξίνη της αλαντίασης  τύπου Α (TA-A)  είναι οι κινητικές διαταραχές (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής εστιακή δυστονία, βλεφαρόσπασμος, ημισπασμός προσώπου , η σπαστικότητα και πιο πρόσφατα η χρονία ημικρανία. Ιδιαίτερα η τελευταία εφαρμογή είναι μια από τις περισσότερο υποσχόμενες εφαρμογές της τοξίνης της αλλαντίασης τύπου Α (TA-A) που χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, αν και χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με το προφίλ της ανοχής της από τους ασθενείς.[3]

Βιβλιογραφία

1. Anand KS1, Prasad A, Singh MM, Sharma S, Bala K. Botulinum toxin type A in prophylactic treatment of migraine. Am J Ther. 2006 May-Jun;13(3):183-7.

2. Dodick DW1, Mauskop A, Elkind AH, DeGryse R, Brin MF, Silberstein SD; BOTOX CDH Study Group. Botulinum toxin type a for the prophylaxis of chronic daily headache: subgroup analysis of patients not receiving other prophylactic medications: a randomized double-blind, placebo-controlled study. Headache. 2005 Apr;45(4):315-24.

1. Shao YF1, Zhang Y2, Zhao P3, Yan WJ2, Kong XP1, Fan LL4, Hou YP1. Botulinum toxin type a therapy in migraine: preclinical and clinical trials. Iran Red Crescent Med J. 2013 Oct;15(10):e7704. doi: 10.5812/ircmj.7704. Epub 2013 Oct 5.

3..Shuhendler.AJ,.Lee.S,.Siu.M,.Ondovcik.S,.Lam.K,.Alabdullatif.A,.Zhang.X,.Machado.M,.Einarson.TR..Efficacy.of.botulinum.toxin.type.A.for.the.prophylaxis.of.episodic.migraine.headaches:.a.meta-analysis.of.randomized,.double-blind,.placebo-controlled.trials..Pharmacotherapy.2009.Jul;.29(7):784-91.

4.Farinelli.I,.De.Filippis.S,.Coloprisco.G,.Missori.S,.Martelletti.P..Future.drugs.for.migraine..Intern.Emerg.Med.2009,.Jun.24.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///