Δυνατότητες περιορισμού της διαθερμίας στην αμυγδαλεκτομή

alt
Μπαλώμας Κωνσταντίνος, Ιατρός ΩΡΛ, Κόρινθος

Καθώς η χρησιμοποίηση της της αφαίρεσης των αμυγδαλών με τη χρήση διαθερμίας αυξάνει, υπάρχει αβεβαότητα, όσον αφορά τη σχέση της με τη μετεγχειρητική αιμορραγία. Παρά τούτουπάρχει κάποια απ΄ποδειξη που δείχνει ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η διαθερμία τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

 

Ο συγγραφέας, Gerald Barr περιέγραψε την τεχνική της εκτομής των αγγείων και της αμυγδαλεκτομής με διαθερμία, καθώς και τα αποτελέσματά τους σε 335 συνεχόμενες περιπτώσεις. Συζητάει τα αποτελέσματα της αμυγδαλεκτομής με διπολική διαθερμία και τα συγκρίνει με αυτά της μικροδιπολικής διαθερμίας, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της αμυγδαλεκτομής στο ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ο συγγραφέας συμπαιραίνει ότι η εκτομή των αγγείων και αμυγδαλεκτομή με διπολική διαθερμία έχει το προσόν της ψυχρής αποκόλλησης ενώ περιορίζει τη διαθερμία στο ελάχιστον.

 

Σχόλειο: Η εφαρμογή διπολικής διαθερμίας σε ασθενείς με αμυγδαλεκτομή που έγινε με κλασσικό τρόπο συνοδεύεται από εντονότερο πόνο σε σύγκριση με αμυγδαλεκτομές που έγιναν με τον κλασσικ’ό τρόπο και χωρίς τη χρήση διπολικής διαθερμίας.

Βιβλιογραφία

Barr, Gerald. How to reduce diathermy in tonsillectomy: description of technique and analysis of results. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Volume 264, Number 6, June 2007 , pp. 669-673(5).

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///