Αμφοτερόπλευρο περιαμυγδαλικό απόστημα : παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

To περιαμυγδαλικό απόστημα είναι η πιο συνηθισμένη επιπλοκή της οξείας αμυγδαλίτιδας. Τα αμφοτερόπλευρα περιαμυγδαλικά αποστήματα  είναι λιγότερο

alt

Ντουμάζιος Σταύρος, Ιατρός ΩΡΛ, Αμφιλοχία

συνηθισμένα και διαγιγνώσκονται δυσκολότερα με την κλινική εξέταση. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο στοματοφάρυγγας φαίνεται συμμετρικός, πράγμα που δεν ισχύει για το μονόπλευρο περιαμυγδαλικό απόστημα. 

Η διάγνωση επ[ιπλέκεται περισσότερο αν έχει προηγηθεί χορήγηση κορτικοστεροειδών στον ααθενή, δι’οτρι καλύπτονται τα σημεία και τα συμπτώματα του αποστήματος (Edinger JT, et al, 2007). Παρουσιάζεται  η    περίπτωση μιας κοπέλας 14 ετών , με ιστορικό οξείας  αμυγδαλίτιδας  από μιας εβδομάδας.

Η φυσική - κλινική  εξέταση έδειξε σημαντικό τρυσμό, εικόνα  φλεγμονωδών  αμυγδαλών άμφω , καθώς και προβολή της  μαλθακής υπερώας , ενώ η σταφυλή εντοπιζόταν στη μέση γραμμή . Η CT  τραχήλου φανέρωσε εικόνα  αμφοτερόπλευρου περιαμυγδαλικού αποστήματος .            

Μετά από αμφοτερόπλευρη παρακέντηση με βελόνη και χορήγηση  αντιβιοτικών ,   η  ασθενής  παρουσίασε   ταχεία υποχώρηση  της φλεγμονής . Οι ασθενείς  με αμφοτερόπλευρο περιαμυγδαλικό απόστημα εμφανίζονται συχνά με κάποιο διαγνωστικό δίλημμα, διότι δεν έχουν  τα κλασσικά ασύμμετρα μακροσκοπικά  ευρήματα κατά τη φυσική -  κλινική εξέταση ,  ενώ  τα συμπτώματα είναι περισσότερο έκδηλα στο ετερόπλευρο απόστημα .

Η CT αυξημένης αντίθεσης, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση  του αμφοτερόπλευρου περιαμυγδαλικού αποστήματος και πρέπει να γίνεται απαραίτητα σε  παρουσία επίμονου  τρυσμού  και   απουσία   ετερόπλευρων   φλεγμονωδών   ευρημάτων, (Simons JP, et al, 2006).

 

Βιβλιογραφία

Simons JP, Branstetter BF 4th, Mandell DL. Bilateral peritonsillar abscesses: case report and literature review. Am J Otolaryngol. 2006 Nov-Dec;27(6):443-5.

Edinger JT, Hilal EY, Dastur KJ. Bilateral peritonsillar abscesses: a challenging diagnosis. Ear Nose Throat J. 2007 Mar;86(3):162-3.

Andrea Bolzoni Villaret, MD; Cesare Piazza, MD; Giorgio Peretti, MD; Mohssen Ansarin, MD; Fausto Chiesa, MD; Giuseppe Spriano, MD; Piero Nicolai, MD. Multicentric prospective study on the prevalence of sublevel IIb metastases in head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133:897-903.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///