Αγγειοοίδημα οφειλόμενο σε α-ΜΕΑ και σε ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ

alt
Κυρμιζάκης Διονύσιος, Ιατρός ΩΡΛ, Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου Βέρροιας

Η χρήση των αναστολέων  του μετατρεπτικού ενζύμου της  αγγειοτενσίνης ( α-ΜΕΑ) έχει ενοχοποιηθεί για πολλές περιπτώσεις αγγειοοιδήματος, ενώ, εάν θεωρηθεί η παθοφυσιολογία,  αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας σωστή, δεν αναμένεται να εμφανίζεται αγγειοοίδημα με την χρήση των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΥΑ-ΙΙ).

 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν στην βιβλιογραφία μεμονωμένα περιστατικά αγγειοοιδήματος για τα οποία υπεύθυνα θεωρήθηκαν οι ΑΥΑ-ΙΙ. Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη από την 1 Ιανουαρίου 1998 έως την 30 Ιουνίου  του 2003 καθώς και μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Κατά αυτό το χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε 31 ασθενείς με αγγειοοίδημα  οφειλόμενο σε α-ΜΕΑ (27 περιστατικά) και σε ΑΥΑ-ΙΙ (4 περιστατικά).

 

Όλοι οι ασθενείς είχαν σοβαρό βλεννογόνιο οίδημα και σε μερικούς υπήρχαν σοβαρού βαθμού δύσπνοια ή και δυσφαγία. Οι περιοχές, οι οποίες πιο συχνά βρέθηκαν προσβεβλημένες ήταν: Τα πρόσθια δύο τριτημόρια της γλώσσας (13 περιπτώσεις), σταφυλή και μαλθακή υπερώα (5), λάρυγγας (3), έδαφος στόματος (3) και χείλη (3). Η επιπλοκή του αγγειοοιδήματος, ύστερα από την χρήση και των δυο αυτών οικογενειών φαρμάκων, ίσως είναι συχνότερη από τι νομίζεται.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επιπλοκή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μακροχρόνια χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Σαν συμπέρασμα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν είναι ασφαλής η χρήση των ΑΥΑ-ΙΙ σε άτομα με ιστορικό αγγειοοιδήματος, ιδίως εάν αυτό ήταν αποτέλεσμα λήψης α-ΜΕΑ.

Βιβλιογραφία

Kyrmizakis DE, Papadakis CE, Liolios AD, Karatzanis AD, Malandrakis S, Skoulakis CE, Bizakis JG, Velegrakis GA. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Dec;130(12):1416-9.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///