Τo επίχρισμα της γλώσσας, η κακοσμία του στόματος, οι διαταραχές της γεύσης-παλαιότερες και νεότερες

 

alt
Κεβρεκίδου   Αικατερίνη, Οδοντίατρος,  Πτολεμαΐδα

Τo επίχρισμα της γλώσσας, η κακοσμία του στόματος, οι διαταραχές της γεύσης-παλαιότερες και νεότερες θεραπευτικές επιλογές μέσω του ξέστρου της γλώσσας

 

Έχει λεχθεί ότι η γλώσσα είναι ο καθρέφτης της σωματικής υγείας. Η ράχη της γλώσσας είναι πολύ εκλεπτυσμένη, όσον αφορά την αίσθηση της αφής. Το παθολογικό επίχρισμα της γλώσσας ευθύνεται για παραισθησία της γεύσης κατά τη διάρκεια της μάσησης, κατάποσης, ομιλίας και συνοδεύεται από έντονη κακοσμία του στόματος. Η κακοσμία οφείλεται στην ανάπτυξη βακτηριδίων κάτω από την παθολογική επίστρωση, τα οποία παράγουν δύσοσμα πτητικά αέρια.


Το επίχρισμα της γλώσσας μπορεί να προκληθεί από αυξημένη ή ελαττωμένη φυσική απόξεση της γλώσσας και από ξηροστομία ποικίλης αιτιολογίας ή δυσχυλία (ανώμαλη σύσταση του σιέλου). Το παθολογικό επίχρισμα στην κλινική πράξη συχνά είναι ιδιοπαθές ή εμφανίζεται μετά από επεμβάσεις στο στόμα ή τον φάρυγγα.


Η αναλυτική κριτική των δημοσιευμένων ανακοινώσεων αποκαλύπτουν ότι η χορήγηση βιταμινών ή ξενοβιοτικών , τα οποία είναι χημικές ουσίες που βρίσκονται σε οργανισμούς, αλλά δεν αναμένεται να παραχθούν από αυτούς ή να εμφανιστούν σ’αυτούς , όπως π.χ. τα αντιβιοτικά, αφ’ενός δεν δικαιολογείται και αφετέρου δεν είναι αποτελεσματική. Πρόσφατα έχει επιδειχτεί ότι η τριχωτή επίστρωση της ράχης της γλώσσας μπορεί να περιοριστεί με ένα εύχρηστο μηχανικό ξέστρο της γλώσσας. Λόγω της απλότητας του χειρισμού του γλωσσικού ξέστρου χρησιμοποιείται πλέον για το μηχανικό καθαρισμό της ράχης της γλώσσας και την απομάκρυνση του χνουδιού που επιστρώνεται σ’ αυτήν.


Η απομάκρυνση του επιχρίσματος από τη ράχη της γλώσσας, καθώς και των τριχών της τριχωτής γλώσσας βελτιώνει την κακοσμία της γλώσσας και ενισχύει την αίσθηση της γεύσης. Οι προκαταρκτικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα γλωσσικά ξέστρα μπορεί να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα και τον φάρυγγα. Έτσι βρέθηκε ότι μετά από αμυγδαλεκτομή , ξύνοντας τη ράχη της γλώσσας με το ξέστρο περιορίζεται το τριχωτό επίχρισμα και ενισχύεται η αίσθηση της γεύσης [1].


Έχει υπολογιστεί ότι το 85% όλων των περιπτώσεων κακοσμίας του στόματος πηγάζουν από το στόμα. Από αυτό το ποσοστό το 50% οφείλεται στο γλωσσικό επίχρισμα της ωγλώσσας. Με μελέτες που έγιναν στο παρελθόν έχει αποδειχτεί ότι τα υδρογονοσουλφίδια καοι οι μερκαπτάνες είναι οι κύριες αιτίες της κακοσμίας του στόματος. Γιαυτό ο καθαρισμός της γλώσσας αποκτά σημασία ως τρόπος αντιμετώπισης της κακοσμίας του στόματος [2].

 

Ο Outhouse TL, et al (2006) αντιμετώπισαν την κακοσμία του στόματος 40 ατόμων με απόξεση της ράχης της γλώσσας με μηχανικό ξέστρο και με απλή ψήκτριση των δοντιών. Στα άτομα που έκαναν μόνο απόξεση της ράχης της γλώσσας με το γλωσσικό ξέστρο παρατηρήθηκε μικρή μεν, αλλά στατιστικά σημαντική ελάττωση της συγκέντρωσης των δύσοσμων πτητικών ενώσεων του θείου στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ στα άτομα που έκαναν μόνο ψήκτριση τα επίπεδα των δύσοσμων πτητικών αερίων δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η μηχανική απόξεση της ράχης της γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος των ενηλίκων [3].


Βεβαίως η κακοσμία του στόματος δεν οφείλεται μόνο στο παθολογικό επίχρισμα της γλώσσας ή την τριχωτή γλώσσα. Η αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος πλέον, εκτός των λοιπών οδοντιατρικών μέσων ασφαλούς υγιεινής του στόματος μπορεί να περιλάβει και την απόξεση του επιχρίσματος από τη ράχη της γλώσσας. Όσον αφορά δε τα μη οδοντιατρικά αίτια της καοσμίας του στόματος, αυτ’ά πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνεργασία με τον ωτορινολαρυγγολόγο ή γιατρους άλλων ειδικοτήτων.

Βιβλιογραφία

1. Kostka E, Wittekindt C, Guntinas-Lichius O.

Tongue coating, mouth odor, gustatory sense disorder - earlier and new treatment options by means of tongue scraper. Laryngorhinootologie. 2008 Aug;87(8):546-50.

 

 

2. Pedrazzi V, Sato S, de Mattos Mda G, Lara EH, Panzeri H. Tongue-cleaning methods: a comparative clinical trial employing a toothbrush and a tongue scraper. J Periodontol. 2004 Jul;75(7):1009-12.

 

3. Outhouse TL, Fedorowicz Z, Keenan JV, Al-Alawi R. A Cochrane systematic review finds tongue scrapers have short-term efficacy in controlling halitosis. Gen Dent. 2006 Sep-Oct;54(5):352-9; 360, 367-8; quiz 360.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///