Δυσχερής η διάγνωση της ρινοκολπίτιδας μόνο με ρινική ενδοσκόπηση

alt
Μούκος Αντώνιος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Καρδίτσα

Η κλινική εξέταση με τη βοήθεια ενδοσκοπικού τηλεσκοπίου, που αφορά την οξεία ή τη χρονία ρινοκολπίτιδα δεν είναι εύκολη, σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε είναι αποκαλυπτική για τη νόσο. Ακόμη κι όταν διέλθει το άκαμπτο ενδοσκόπιο ή το εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο στη ρινική θαλάμη ενός παιδιού ή ενός ενήλικα, οι οδοί αποχέτευσης των παραρρινίων κοιλοτήτων δεν γίνονται ορατές, διότι η αγκιστροειδής απόφυση αποφράσσει την ηθμοειδή  χώνη.  


Το φυσικό στόμιο αποχέτευσης του γναθιαίου άντρου ποτέ δεν γίνεται ορατό, εφόσον είναι άθιχτη η αγκιστροειδής απόφυση. Η ανεύρεση οποιουδήποτε ανοίγματος προς το γναθιαίο άντρο κατά την τηλασκοπική εξέταση σημαίνει ή ότι έχει προηγηθεί κάποια χειρουργική επέμβαση στην περιοχή ή τούτο είναι κάποιο επικουρικό στόμιο στην πηγή, που είναι το προς την κοιλότητα της μύτης, τοίχωμα του γναθιαίου άντρου.  

 

Η ανίχνευση πύου στο μέσο ρινικό πόρο, αποτελεί θετικό εύρημα παρουσίας ρινοκολπίτιδας. Η εξέταση όμως του μέσου ρινικού πόρου δεν είναι εύκολη στα παιδιά. Συνεπώς, σ’αυτές τις περιπτώσεις, η διάγνωση της οξείας ή της χρονίας ρινοκολπίτιδας μπορεί να στηριχτεί  κυρίως στο ιστορικό, την κλινική εικόνα, τον υπερηχογραφικό και τον ακτινογραφικό έλεγχο. 

Βιβλιογραφία 

Buljcik-Cupić MM, Savović SN, Jovićević JS. Influence of anatomic variations of the structures of the middle nasal meatus on sinonasal diseases. Med Pregl. 2008 Mar-Apr;61(3-4):135-41.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///