Λειτουργική κάτω κογχοχειρουργική (ΛΚΚΧ) για τη θεραπεία της ανθεκτικής χρόνιας ρινίτιδας

alt

Γεωργόπουλος Σταύρος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Αθηνών

Η.τροποποιημένη.νευρεκτομή.του.βιδιανού.νεύρου.(εκτομή.του.οπίσθιου.ρινικού.νεύρου).σε.συνδυασμό.με.κάτω.κογχοπλαστική.(υποβλεννογόνιος.περιορισμός.της.κάτω.ρινικής.κόγχης).έδωσε.το.καλύτερο.χειρουργικό.αποτέλεσμα.στην.ανθεκτική.χρόνια.ρινίτιδα.(ανθεκτική.αλλεργική.ρινίτιδα.ή.σύνδρομο.μη.αλλεργικής. ρινίτιδας.με.ηωσινοφιλία)..

 

Τούτο.αποδείχτηκε.μετά.από.σχετικά.μακρόχρονη.παρακολούθηση.των.χειρουργηθέντων ασθενών.

 

Η χειρουργική αντιμετώπιση των διογκωμένων ρινικών κογχών στα παιδιά είναι αμφιλεγόμενο θέμα.

 

Οι ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης στις παιδικές ρινικές κόγχες δεν στηρίζεται σε ισχυρά τεκμηριωμένες αποδείξεις και οι ρινοχειρουργοί  χειρουργούν εμπειρικά στις περιπτώσεις επίμονου μπουκώματος της μύτης συνεπεία υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών, από χρονία ρινίτιδα.

Βιβλιογραφία

Leong SC, Kubba H, White PS. A review of outcomes following inferior turbinate reduction surgery in children for chronic nasal obstruction. Ιnt J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jan;74(1):1-6. doi: 10.1016/j.ijporl.2009.09.002. Epub 2009 Oct 8.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///