OSPEN 1500

Ospen®1500 (Φαινοξυμεθυλική πενικιλλίνη) (Biochemie)

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία που κάθε ένα περιέχει 1.500.000 I.U. πενικιλλίνης V (το οξύ της φαινοξυμεθυλικής πενικιλλίνης)

Σύνθεση: Δραστική ουσία: Φαινοξυμεθυλική πενικιλλίνη με τη μορφή οξέος.

Έκδοχα:Magnesium stearate, macrogol 6000, polyvidone, lactose monohydrate,

formaldehyde casein, saccharin sodium, peppermint οil, titanium dioxide (Ε 171), talc, hypromellose.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Ένα δισκίο περιέχει 1.500.000 I.U.

Περιγραφή – Συσκευασία: Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ospen®1500 έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα και περιέχονται σε συσκευασία των 48 (blisters 12 x 4)

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:Αντιβιοτικό.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε., Τ.Θ. 52001,144 10 Μεταμόρφωση. Δικαιούχος: Biochemie GmbH, Austria.

Παρασκευαστής και Συσκευαστής: ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., Eργοστάσιο Δ' Αυλώνα, Αττικής

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Γενικές Πληροφορίες: Το OSPEN είναι ένα αντιβιοτικό που εμποδίζει την ανάπτυξη πολλών μικροβίων ευαίσθητων στην πενικιλλίνη. Απορροφάται ικανοποιητικά και δεν προκαλεί προβλήματα στο στομάχι.

Ενδείξεις: Το OSPEN ενδείκνυται σε λοιμώξεις της στοματικής και ρινοφαρυγγικής περιοχής του αναπνευστικού συστήματος, του δέρματος και των βλεννογόνων. Ενδείκνυται επίσης για την πρόληψη των υποτροπών του ρευματικού πυρετού και της ρευματικής χορείας.

Αντενδείξεις:Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα, όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας αν είχατε ποτέ κάποιο πρόβλημα υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στην πενικιλλίνη ή σε κεφαλοσπορίνες ή σε άλλα φάρμακα ή αλλεργιογόνα (π.χ.: βρογχικό άσθμα). Σε διάρροια ή έμετο, η από του στόματος πενικιλλίνη (όπως το OSPEN έχει μειωμένη απορρόφηση

Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:

Γενικά: Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται μείωση της δόσης. Εμφάνιση οποιασδήποτε αλλεργικής εκδήλωσης επιβάλλει την άμεση διακοπή της θεραπείας. Αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθούν ρίγη, κνησμός, δύσπνοια, εξάνθημα, έντονη κόπωση, πονόλαιμος ή φλεγμονές της στοματικής περιοχής, διάρροια ή πόνοι στην κοιλιά να ενημερώνεται αμέσως ο ιατρός.

Ηλικιωμένοι: Ισχύει ό,τι και για τους ενήλικες.

Κύηση: Ο γιατρός σας θα σας υποδείξει αν μπορείτε να το πάρετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Γαλουχία: Επειδή το φάρμακο περνά στο μητρικό γάλα, δεν πρέπει να θηλάζετε όταν παίρνετε OSPEN.

Παιδιά: Χορηγείται σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 ετών σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεφαλαίου "Δοσολογία".

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το OSPEN δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Η δραστικότητα του OSPEN μειώνεται, όταν λαμβάνεται μαζί με ερυθρομυκίνη ή τετρακυκλίνη ή άλλα μικροβιοστατικά αντιμικροβιακά. Επίσης, επηρεάζεται η δράση του από την προβενεσίδη και την νεομυκίνη.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία καταπίνονται αμάσητα, με ένα ποτήρι νερό, μία ώρα προ των γευμάτων. Αν δεν δοθεί διαφορετική ιατρική εντολή, η συνήθης δόση είναι:

-Ενήλικες: Ένα δισκίο ανά εξάωρο.

-Παιδιά (άνω των 6 ετών): 1/2 δισκίο ανά εξάωρο ή ανά οκτάωρο. Η διάρκεια της θεραπείας ορίζεται από τον γιατρό. Σε περίπτωση που το φάρμακο χορηγείται προφυλακτικά, η μέση δοσολογία σε παιδιά άνω των 6 ετών και σε ενήλικες είναι 1/2 έως 1 δισκίο, 1 -2 φορές την ημέρα.

Υπερδοσολογία –Αντιμετώπιση: Παρ’ όλο που η φαινοξυμεθυλική πενικιλλίνη -η δραστική ουσία του OSPEN -δεν είναι ουσιαστικά τοξική, σε περίπτωση που κάποιος πάρει μεγαλύτερες δόσεις από το κανονικό, επιβάλλεται η ενημέρωση του γιατρού. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 77 93 777

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Το OSPEN είναι γενικά καλά ανεκτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις και μόνον σε υψηλή δοσολογία μπορεί να εμφανισθεί διάρροια, ναυτία, έμετος. Υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων (αλλεργική δερματίτιδα, κνίδωση, οίδημα λάρυγγα και αναφυλαξία),αλλά είναι σπανιότερος στην από του στόματος θεραπεία με πενικιλλίνη σε σύγκριση με την ενέσιμη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτής της φύσεως είναι συνήθως ελαφράς μορφής. Όταν λαμβάνεται από το στόμα, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν αιματολογικές διαταραχές. Εάν μία ανεπιθύμητη ενέργεια φανεί ασυνήθιστα σοβαρή ή εάν υποφέρετε από κάποια που δεν αναφέρεται σ' αυτό το φυλλάδιο, συνιστάται να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. Τί πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση. Εάν παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση, πρέπει να την πάρετε το συντομότερο δυνατό. Όμως, εάν δεν αντιληφθείτε ότι παραλείψατε τη δόση παρά μόνο όταν είναι σχεδόν η ώρα της επόμενης δόσης, τότε δεν πρέπει να πάρετε τη δόση που παραλείψατε. Συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία και στον περιέκτη (blister). Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει περάσει, μην  το χρησιμοποιήσετε.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία OSPEN πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μέχρι 25 °C, μακριά από το φώς και την υγρασία.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///