LOCABIOTAL

Locabiotal (φουσαφουνγίνη, fusafungine, SERVIER)

Δραστική ουσία: φουσαφουνγίνη (αντισηπτικό)

Διάλυμα για εισπνοή 1 % από το στόμα ή τη μύτη.

Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε 5 ml περιέχουν 50 mg δραστικής ου­σίας.

 Γενικές πληροφορίες:

 Η φουσαφουνγίνη δεν απορροφάται συστηματικά και η τοπική της δραστηριότητα είναι ταυτόχρονα αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδης.Η φουσαφουνγίνη προκαλεί αποσυμφόρηση χωρίς να κάνει αγγειοσύσπαση, αποφεύγεται έτσι το φαινόμενο της επανασυμφόρησης. Η φουσαφουνγίνη είναι βακτηριοκτόνος και ή βακτηριοστατική κατά των πλέον συνηθισμένων  θετικών κατά Gram, αρνητικών κατά Gram και της Candida albicans που απαντώνται στις λοιμώξεις της αεροφόρας οδού.  

Θεραπευτικές ενδείξεις: Ως συμπληρωματική της συστηματικής, τοπική αντιμι­κροβιακή αγωγή των παθήσεων των ανώτερων αναπνευστικών οδών. Αντενδείξεις: Προηγούμενη ευαισθησία στο προϊόν (στη δραστική ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος). Βρέφη κάτω των 30 μηνών, γιατί υπάρχει ο κίνδυ­νος λαρυγγόσπασμου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Έχουν αναφερθεί μετά από τοπική εφαρμογή στο φάρυγγα και τη μύτη: Παροδικό αίσθημα τσουξίματος, πταρμοί, βήχας, ξηρότητα του ρινικού βλεννογόνου, δυσάρεστη γεύση στο στόμα, συμφόρηση των οφθαλμών.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Δεν επιτρέπεται αγωγή πέραν των 10 ημερών. Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και σε άτομα με αλλεργική προδιάθεση. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερλοίμωξη.

Κύηση-Γαλουχία: Κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, θα πρέπει να εκτιμάται η ανάγκη χορήγη­σης σε σχέση με την αναμενόμενη ωφέλεια έναντι του πιθανού κινδύνου του εμ­βρύου ή του θηλάζοντος νεογνού.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρι­σμού μηχανημάτων: Δεν αναφέρεται και δεν αναμένεται να υπάρχει κάποια επίδραση.

 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Δεν υπάρ­χουν. Επιτρέπεται η χρήση από αθλουμένους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν έχουν αναφερθεί περι­πτώσεις αλληλεπίδρασης κατά την τοπική θεραπεία με φουσανφουγίνη. Δοσολογία: Ενήλικες: Αρχικώς 2 εισπνοές από το στόμα και (ή) 2 εισπνοές από κάθε ρώθωνα, κάθε 4 ώρες για 4 ημέρες. Στη συνέχεια, 1 εισπνοή από το στόμα και (ή) 1 εισπνοή από κάθε ρώθωνα, κάθε 4 ώρες. Ενεργοποιήστε τη δοσομε­τρική αντλία (βλ οδηγίες χρήσης) Η συνήθης θεραπεία δεν ξεπερνά τις 10 ημέ­ρες, πέραν του ορίου αυτού, η χρήση θα πρέπει να επανεκτιμάται. Παιδιά: Η δόση κυμαίνεται ανάλογα με την ηλικία από 1- 2 εισπνοές 3 έως 4 φορές το 24ωρο.

Οδηγίες χρήσης: Πριν την πρώτη χρήση, πιέστε 5 συνεχείς φορές στo κυρίως ρύγχος για να ενεργοποιήσετε τη δοσομετρική αντλία Κρατάτε το φιαλίδιο όρθιο με τον αντίχειρα και το δείκτη, με το ρύγχος προς τα πάνω. Για τη χορήγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το στοματικό ρύγχος (λευκό) στο στόμα και κλείστε καλά τα χείλη γύρω από αυτό, στη συνέχεια πιέστε παρατεταμένα ακριβώς στο ρύγχος, εισπνέοντας βαθιά, Κάντε το ίδιο για εισπνοές από τη μύτη, αφού εφαρ­μόσετε το ρινικό ρύγχος (κίτρινο).

 Υπερδοσολoγία -Αντιμετώπιση: Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμιά περίπτωση υπερδοσολογίας Σε περίπτωση ηθελημέ­νης κατάποσης του περιεχομένου του φιαλιδίου, ίσως χρειαστεί πλύση στομάχου και συμπτωματική αντιμετώπιση. Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών 010 7793777.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Είναι συνήθως παροδικές τοπικές αντιδρά­σεις στοματοφαρυγγικού ερεθισμού, κατά τις οποίες δεν συνιστάται συνήθως δια­κοπή της θεραπείας, κρίσεις φταρνίσματος. Χρόνος ζωής 24 μήνες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη ταυ προϊόντος: Το προϊόν φυλάσσεται σε θερμοκρα­σία δωματίου. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: Σεπτέμβριος 1996 Υπεύθυνος κυκλαφορίας: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, Λ. Συγγρού 181, 171 21, Ν Σμύρνη, τηλ 0Ι 09391000 Παρασκευαστής: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, 905, route de Saran, 45520 Gidy, France.

Συσκευασία: Δοσομετρικό φιαλίδιο που περιέχει 5 ml διαλύματος με σύ­στημα προώθησης υψίστης ακριβείας και συνοδεύεται από ένα κίτρινο ρύγχος γιατη μύτη και ένα λευκό ρύγχος για το στόμα. Χορηγείται με ιατρική συνταγή

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///