LIPITOR

 

 

Lipitor

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Lipitor 10 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ∆ισκία.

Lipitor 20 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ∆ισκία.

Lipitor 40 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ∆ισκία.

Lipitor 80 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ∆ισκία.

Atorvastatin calcium

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας.

- Εάν οποιαδήποτε από τις ανεπιθύµητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1 Τι είναι το Lipitor και ποια είναι η χρήση του. 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Lipitor. 3 Πώς να πάρετε το Lipitor. 4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες. 5 Πώς να φυλάσσεται το Lipitor. 6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LIPITOR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Lipitor ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι ρυθµιστικά φάρµακα των λιπιδίων. Το Lipitor χρησιµοποιείται για την µείωση των λιπιδίων στο αίµα, γνωστών ως χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, όταν µια διατροφή χαµηλή σε λιπαρά και αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν αποτύχει. Εάν έχετε αυξηµένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, το Lipitor µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την µείωση αυτού του κινδύνου ακόµα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας είναι φυσιολογικά. Μια ίαιτα για τη µείωση της χοληστερόλης θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η χοληστερόλη είναι µια φυσιολογικά εµφανιζόµενη ουσία στο σώµα απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη. Ωστόσο, αν υπάρχει πολύ χοληστερόλη στο αίµα σας µπορεί να εναποτίθεται στα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων, τα οποία τελικά µπορεί να φράξουν. Αυτή είναι µία από τις πιο συχνές αιτίες καρδιοπάθειας. Είναι αποδεκτό ότι αυξηµένα επίπεδα χοληστερόλης αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Άλλοι παράγοντες που θα αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας περιλαµβάνουν την υψηλή πίεση αίµατος, το διαβήτη, το αυξηµένο σωµατικό βάρος, την έλλειψη σωµατικής άσκησης, το κάπνισµα, ή το οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LIPITOR

Μην πάρετε το Lipitor

- σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο Lipitor ή σε οποιαδήποτε παρόµοια φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την µείωση των λιπιδίων του αίµατος ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρµάκου - βλέπε Παράγραφο 5 για λεπτοµέρειες.

- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε µία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ

EOF approval _24-07-2008

- σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα µη φυσιολογικές εξετάσεις αίµατος, για τη

λειτουργία του ήπατος

- σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν χρησιµοποιείτε αξιόπιστη αντισύλληψη

- - σε περίπτωση που είστε έγκυος ή προσπαθείτε να µείνετε έγκυος

- σε περίπτωση που θηλάζετε

- σε περίπτωση που πάσχετε από µια µυϊκή διαταραχή που ονοµάζεται µυοπάθεια (επανειληµµένα ή ανεξήγητα µυϊκά άλγη ή πόνους)

Προσέξτε ιδιαίτερα µε το LIPITOR

Τα ακόλουθα είναι αιτίες που το Lipitor µπορεί να µην είναι κατάλληλο για εσάς:

- Αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας

- Αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισµό)

- Αν είχατε επανειληµµένα ή ανεξήγητα µυϊκά άλγη ή πόνους, προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό µυϊκών προβληµάτων

- Αν είχατε προηγούµενα µυϊκά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε άλλα υπολιπιδαιµικά φάρµακα (για παράδειγµα άλλη '-στατίνη' ή ‘-φιβράτη")

- Αν καταναλώνετε συστηµατικά µεγάλη ποσότητα οινοπνεύµατος

- Προηγούµενο ιστορικό ηπατικής νόσου

- Αν είστε µεγαλύτεροι από 70 χρονών

Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει να κάνετε µία εξέταση αίµατος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της θεραπεία σας µε το Lipitor για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τους µυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τους µύες, π.χ. ραβδοµυόλυση, αυξάνει όταν συγκεκριµένα φάρµακα λαµβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε Παράγραφο 2 «Λήψη άλλων φαρµάκων»).

Λήψη άλλων φαρµάκων

Υπάρχουν κάποια φάρµακα που µπορεί να αλλάξουν την δράση του Lipitor ή η δράση τους µπορεί να αλλάξει από το Lipitor. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση µπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρµακα λιγότερο αποτελεσµατικά. Από την άλλη, θα µπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα ανεπιθύµητων ενεργειών, συµπεριλαµβανοµένης της σηµαντικής πάθησης της φθοράς του µυός, γνωστής ως ραβδοµυόλυση, η οποία περιγράφεται στην Παράγραφο 4:

- Φάρµακα που χρησιµοποιούνται για να µεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας του

ανοσοποιητικού σας συστήµατος, π.χ. κυκλοσπορίνη

- Ορισµένα αντιβιοτικά ή αντιµυκητιασικά φάρµακα, π.χ. ερυθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ριφαµπικίνη

- Άλλα φάρµακα που ρυθµίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεµφιβροζίλη, άλλες φιβράτες, παράγωγα του νικοτινικού οξέος, κολεστιπόλη

- Κάποιοι αναστολείς διαύλων ασβεστίου που χρησιµοποιούνται για την στηθάγχη ή την υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ. νιφεδιπίνη, φάρµακα που ρυθµίζουν τον καρδιακό σας ρυθµό π.χ. διγοξίνη

- Μερικές βενζοδιαζεπίνες που χρησιµοποιούνται για το άγχος και για άλλες καταστάσεις, π.χ. νεφαζοδόνη

- Aναστολείς πρωτεάσης που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του HIV

- Άλλα φάρµακα γνωστά για την αλληλεπίδρασή τους µε το Lipitor περιλαµβάνουν την βαρφαρίνη (που µειώνει την ικανότητα θρόµβωσης του αίµατος), τα από στόµατος αντισυλληπτικά, τη φαινυτοϊνη (ένα αντισπασµωδικό για την επιληψία), και τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία που περιέχουν αργίλλιο ή µαγνήσιο). Πρέπει πάντα να ενηµερώνετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή, γιατί µπορεί να αλληλεπιδράσουν.

Λήψη του LIPITOR µε τροφές και ποτά

Βλέπε Παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Lipitor. Παρακαλούµε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα.

Χυµός γκρέιπφρουτ. Μη καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο µικρά ποτήρια χυµού γκρέιπφρουτ ανά ηµέρα γιατί µεγάλες ποσότητες χυµού γκρέιπφρουτ µπορεί να αλλάξουν τις επιδράσεις του Lipitor.

Οινόπνευµα. Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε αυτό το φάρµακο. Βλέπε παράγραφο 2 ‘Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Lipitor’ για λεπτοµέρειες.

Κύηση και θηλασµός

Μην πάρετε το Lipitor αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να µείνετε έγκυος. Μην πάρετε το Lipitor αν υπάρχει δυνατότητα να µείνετε έγκυος, εκτός εαν χρησιµοποιήτε αξιόπιστα µέτρα αντισύλληψης.

Μην πάρετε το Lipitor αν θηλάζετε. Η ασφάλεια του Lipitor κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης και του θηλασµού δεν έχει τεκµηριωθεί. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο.

Οδήγηση και χειρισµός µηχανών

Μην οδηγείτε εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές εάν αυτό το φάρµακο σας επηρεάζει ως προς την ικανότητα χειρισµού τους.

Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LIPITOR:

Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LIPITOR

Η συνήθης αρχική δόση του Lipitor είναι 10 mg µία φορά την ηµέρα. Ο γιατρός σας µπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή αν είναι απαραίτητο µέχρι να λαµβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα προσαρµόζει τη δοσολογία ανά διαστήµατα 4 εβδοµάδων ή και περισσότερο. Η µέγιστη δόση του Lipitor είναι 80 mg ηµερησίως. Τα δισκία του Lipitor πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα µε νερό, και µπορούν να λαµβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, µε ή χωρίς τη λήψη τροφής. Ωστόσο, προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε µέρα. Πάντοτε να παίρνετε το Lipitor αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας βάλει σε µία διατροφή χαµηλή σε χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε το Lipitor. Η διάρκεια της θεραπείας µε το Lipitor καθορίζεται από τον γιατρό σας. Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του Lipitor είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναµη.

Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση του Lipitor από την κανονική

Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία Lipitor (περισσότερα από την συνήθη ηµερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκοµείο.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lipitor

Αν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, απλώς πάρτε την επόµενη προγραµµατισµένη σας δόση στη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Lipitor

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Lipitor µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια είναι σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας.

Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σηµαντικές και θα χρειαστούν άµεση δράση αν τις βιώσετε:

- Αγγειοοίδηµα (πρήξιµο του προσώπου, της γλώσσας και των αεραγωγών που µπορεί να προκαλέσει µεγάλη δυσκολία στην αναπνοή). Αυτή είναι µια πολύ σπάνια αντίδραση, που µπορεί να είναι σοβαρή αν συµβεί. Πρέπει να σταµατήσετε να παίρνετε το Lipitor και να ενηµερώσετε τον γιατρό σας αµέσως µόλις συµβεί.

- Περιστασιακά, κάποιοι ασθενείς έχουν εµφανίσει απώλεια µυϊκής µάζας ή φλεγµονή, και πολύ σπάνια αυτό έχει εξελιχθεί σε σοβαρή, πιθανόν απειλητική για τη ζωή κατάσταση (που νοµάζεται ‘ραβδοµυόλυση’). Αν έχετε µυϊκή αδυναµία, ευαισθησία ή πόνο και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε αδιάθετοι ή έχετε υψηλή θερµοκρασία, σταµατήσετε να παίρνετε το Lipitor και ενηµερώστε αµέσως τον γιατρό σας.

Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που επηρεάζουν λιγότερους από 1 σε 10.000 ασθενείς που λαµβάνουν Lipitor.

- Εάν παρουσιάσετε προβλήµατα µε µη αναµενόµενες ή ασυνήθεις αιµορραγίες ή µώλωπες, αυτό µπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβληµα. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό.

Άλλες πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες µε το Lipitor:

Όπως µε όλα τα φάρµακα, το Lipitor µπορεί µερικές φορές να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες σε κάποιους ανθρώπους. Οι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (περισσότεροι από 1 στους 100, αλλά λιγότεροι από 1 στους 10 ασθενείς  περιλαµβάνουν:- Ναυτία, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, µετεωρισµό, δυσπεψία, κεφαλαλγία, µυϊκό πόνο, αδυναµία, διάρροια, αϋπνία, ζάλη, θωρακικό άλγος, αλλεργικές αντιδράσεις, µούδιασµα ή µυρµήγκιασµα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, µειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγµατος, αρθραλγία και οσφυαλγία, πρήξιµο ειδικά των αστραγάλων (οίδηµα), κόπωση, δερµατικό εξάνθηµα και κνησµός.

Άλλες λιγότερο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε κάποιους ασθενείς που λαµβάνουν Lipitor ή άλλα φάρµακα αυτού του είδους. ∆εν έχουν απαραίτητα συσχετιστεί όλες αυτές οι επιδράσεις µε τη χρήση αυτών των φαρµάκων. Λιγότερο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (περισσότεροι από 1 στους 1.000, αλλά λιγότεροι από 1 στους 100 ασθενείς ), περιλαµβάνουν:

- Ανορεξία (έλλειψη όρεξης), µειωµένη αίσθηση του αγγίγµατος και του πόνου,, έµετος, εξάνθηµα, µυϊκές κράµπες, µη αναµενόµενες αιµορραγίες ή µώλωπες, εµβοές των ώτων και/ή της κεφαλής, αύξηση του σωµατικού βάρους, αµνησία, δερµατικές εκδηλώσεις, αδιαθεσία, ανικανότητα, τριχόπτωση, παγκρεατίτιδα (φλεγµονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στοµαχικό πόνο), αυξήσεις και µειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου του αίµατος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα σας). Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (περισσότεροι από 1 στους 10.000, αλλά λιγότεροι από 1 στους 1.000 ασθενείς ),περιλαµβάνουν:- Μυϊκή ευαισθησία, , ηπατίτιδα (ηπατική φλεγµονή), ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος και του άσπρου των µατιών) κα

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///