HEXALEN

Hexalen®(Εξετιδίνη, Hexetidine) (Pfizer)

Αντιμικροβιακό -Αντιμυκητιακό διάλυμα

Μορφή - Σύνθεση: Διαυγές κόκκινο διάλυμα που περιέχει' Hexetidine 0,1% w/v, Ethanol, Polysorbate 60, Methyl Salicylate, Clove 0;1, Menthol, Anise Οil, Peppermint Οil, Cineole, Saccharin Sodium, Amaranth Ε123, Citric Acid Monohydrate, Water.

Κύρια Φορμακολογικά Δεδομένα:Η εξετιδίνη προσφέρει αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή δράση ευρύτατου φάσματος διότι ανταγωνίζεται τη Βιταμίνη Β, (θειαμί­νη), ουσία απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικροβίων. Η άμεση δράση του παρατείνε­ται μέχρι και 8 ώρες. Λόγω της χημικής συγγέ­νειας της εξετιδίνης με τις πρωτεΐνες του βλεννογόνου της στοματοφαρυγγικής κοιλό­τητας, προσροφάται άμεσα από αυτόν και αποβάλλεται με πολύ αργό ρυθμό από τις πάσχουσες περιοχές. Δεν ερεθίζει το βλεν­νογόνο και δεν αναπτύσσει ανθεκτικούς μι­κροοργανισμούς.

 Ενδείξεις:.Για την τοπική θεραπεία των λοιμώξεων του στόματος, του φάρυγγα και των συνε­πειών τους (φλεγμονές). Σε: κυνάγχη, φαρυγ­γίτιδα, αμυγδαλίτιδα, άφθες, μυκητιάσεις, ερ­πητοειδή έλκη

Τοπική αγωγή σε ουλίτιδες, περιοδοντίτι­δες, πυόρροια, περιοδοντικά αποστήματα, κακοσμία στόματος προληπτικά ή σε περι­πτώσεις μόλυνσης και φλεγμονών μετά από εξαγωγές και οδοντοχειρουργικές ή οδοντο­προσθετικές εργασίες.

Μετά από κακώσεις και χειρουργικές επεμ­βάσεις.

Αντενδείξεις:Επειδή το προϊόν περιέχει μινθόλη δεν πρέ­πει να χρησιμοποιείται σε παιδιά κότω των 2 χρόνων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:Καμία. Δεν είναι τοξικό φάρμακο στη συνι­στωμένη δοσολογία

Προειδοποιήσεις: Μόνο για τοπική χρήση Να μην καταπίνεται

Χορήγηση κατά την κύηση:Το φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο αυτή.

Τρόπος χρήσης:Το Hexalen χρησιμοποιείται ΑΝΑΡΑΙΩΤΟ. Ξεπλύνετε ή κάνετε γαργάρα για μισό λεπτό με μία κουταλιά της σούπας αναραίωτο Hexalen, 2-3 φορές την ημέρα μετά το φαγη­τό, εκτός αν υπάρχει ιατρική οδηγία που δια­φέρει. Για τη θεραπεία εντοπισμένων φλεγ­μονών του στόματος χρησιμοποιείστε Hexalen πάνω σε βαμβάκι ή γάζα, επαλείφο­ντας τοπικά στο σημείο της φλεγμονής

Λήψη υπερβολικής Δόσης –Αντιμετώπιση:

Σε περίπτωση τυχαίας ή ηθελημένης κατά­ποσης υπερβολικά μεγάλης ποσότητας Hexalen, συνιστάται πλύση στομάχου, χορή­γηση αλατούχων καθαρτικών και γενική συμπτωματική αντιμετώπιση.Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777.

Φύλαξη: Φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό χώρο. Τα φάρμακα να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Χρόνος ζωής: Πριν τη χρησιμοποίηση του φαρμάκου, συμ­βουλευτείτε την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

 Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

Συσκευασία: Φιάλες των 200ml

Χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπεύθυνος Kυκλoφορίας: PFIZER HELLAS Α.Ε., Αλκέτou5, 11633Αθήνα, τηλ 210 7517981-3

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///