BAYPRESS

Baypress

Η νιτρενδιπίνη ανήκει σε μια νέα κατηγορία ουσιών, τις διυδροπυριδίνες, ο τρόπος δράσης των οποίων βασίζεται στην αναστολή της εισροής ιόντων ασβεστίου στα κύτταρα. Η νιτρενδιπίνη δρα εξειδικευμένα στα αιμοφόρα αγγεία και επιτυγχάνει τη θεραπεία της υπέρτασης αποφεύγοντας|σε μεγάλο βαθμό τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η αντιϋπερτασική δράση επιτυγχάνεται με την ελάττωση των περιφερικών αντιστάσεων δηλ. με τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων.

Ακόμη και σε μικρές δόσεις η δράση είναι εμφανής.

Η αντιϋπερτασική δράση της νιτρενδιπίνης διαρκεί συνήθως 24 ώρες και συνεπώς στους περισσότερους ασθενείς είναι αρκετή η χορήγηση μία μόνο φορά την ημέρα.

Εάν ο συνδυασμός με άλλα αντιϋπερτασικά κρίνεται απαραίτητος, το Baypress αποδείχτηκε ότι είναι εξαιρετικά συμβατό με τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας.

Ένδειξη: Υπέρταση

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μπορεί να εμφανισθεί πονοκέφαλος, έξαψη και αίσθημα θερμότητας. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνότερες τις πρώτες εβδομάδες της χορήγησης και συνήθως υποχωρούν με την συνέχιση της θεραπείας.

Τα οιδήματα των σφυρών που παρατηρούνται μερικές φορές οφείλονται σε διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και υποχωρούν αυτομάτως, το αργότερο μετά τη διακοπή της θεραπείας. Μερικές φορές παρατηρούνται ναυτία, ίλιγγος, κόπωση, δερματικές αντιδράσεις (κνησμός), ταχυκαρδία ή αίσθημα παλμών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί υπερπλασία των ούλων, η οποία είναι δυνατό να υποχωρήσει με τη διακοπή του φαρμάκου, σύμφωνα με την εμπειρία από άλλες διυδροπυριδίνες. Η θεραπεία με Baypress μπορεί να αυξήσει τη διούρηση.

Όπως συμβαίνει και με άλλα φάρμακα που δρουν στα αγγεία, μπορεί σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και υπό ορισμένες συνθήκες να εμφανισθούν στη θωρκική χώρα 15 έως 30 λεπτά περίπου μετά τη χορήγηση του φαρμάκου στηθαγχικά άλγη που μπορεί να οφείλονται σε αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Εάν συμβεί αυτό ενημερώστε το γιατρό σας. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί μεμονωμένα ύψωση της στάθμης της αλκαλικής φωσφατάσης και / η SGOT ή SGPT, στον ορό του αίματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί γαστρεντερικές διαταραχές, υποτασικά φαινόμενα, παραισθησίες και ευερεθιστικότητα.

Η θεραπεία της υπέρτασης με το φάρμακο αυτό απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Σαν αποτέλεσμα της αντίδρασης στη θεραπευτική αγωγή - που μπορεί να ποικίλλει σε ένταση από άτομο σε άτομο · είναι δυνατό να μειωθεί η ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας, τη μετάβαση σε διαφορετικό ιδιοσκεύασμα και σε συνδυασμό με το οινόπνευμα.

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στην νιτρενδιπίνη.

Δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις εμβυοτοξικότητας σε πειράματα σε ζώα. Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν το Baypress δεν πρέπει να χρησιμοποιείται οε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας, καθώς και σε περίπτωση υπερευαισθη­σίας στο φάρμακο.

Αλληλεπιδράσεις: Η αντιϋπερτασική δράση του Baypress μπορεί να ενισχυθεί με άλλα αντιϋπερτασικά φάρμακα. Ασθενείς που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη θεραπεία με νιτρενδιπίνη και αναστολείς των 6-υποδοχέων, απαιτούν τακτική ιατρική παρακολούθηση, επειδή η αντιϋπερτασική δράση μπορεί να γίνει εντονότερη. Το αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη χορήγηση σιμετιδίνης. Όταν η διγοξίνη χορηγείται ταυτόχρονα είναι δυνατή η αύξηση των επιπέδων της στο πλάσμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανιχνεύονται τυχόν σημεία υπερδοσολογίας της διγοξίνης. Εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός της διγοξίνης στο πλάσμα με επακόλουθο τη μείωση της δόσης της διγοξίνης όσο απαιτείται.

Δοσολογία: Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα της υπέρτασης. Αν δεν έχει ορίσει αλλιώς ο γιατρός εφαρμόζονται τα ακόλουθα δοσολογικά σχήματα.

Ενήλικοι: Στην υπέρταση, Ι δισκίο Baypress 20 mg μία φορά την ημέρα (πρωί), ή 1 δισκίο Baypress 10 mg δύο φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ). Αν χρειάζεται υψηλότερη δοσολογία είναι δυνατή η βαθμιαία αύξηση της μέχρι 40 mg νιτρενδιπίνης ημερησίως. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια, ο μεταβολισμός του φαρμάκου επιβραδύνεται και σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια καθυστερεί η αποβολή του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εξατομίκευση της δοσολογίας ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει με 5 mg νιτρενδιπίνης (1/2 δισκίο Baypress 10 mg).

Χορήγηση: Το δισκίο καταπίνεται κατά κανόνα ολόκληρο με λίγο υγρό. μετά τα γεύματα. Σημείωση: Η φωτοευαίσθητη δραστική ουσία του δισκίου προφυλάσσεται από το φως μέσω της συσκευασίας. Γι' αυτό το δισκίο πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευασία του μόνο για άμεση λήψη.

Συσκευασία: Baypress 30 δισκία των 20 mg νττρενδιπίνης.

Κάθε δισκίο 20 mg έχει βάρος 80mg χρώμα κίτρινο, είναι διχοτομούμενο και φέρει χαραγμένο το σταυρό της Bayer στη μια πλευ­ρά και τα στοιχεία ΗΗ στην άλλη Baypress 30 διοκία των 10 mg νιτρενδιπίνης.

Κάθε δισκίο έχει βάρος 80mg χρώμα πορτοκαλί, είναι διχοτομούμενο και φέρει χαραγμένο το σταυρό της Bayer στη μια πλευρά κα τα στοιχεία RB στην άλλη.

www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gelis.gr, www.gkelanto.gr  

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///