ADALAT 5

Adalat 5

ΣΥΝΘΕΣΗ: 1 κάψουλα Adalat 5 περιέχει 5 mg Nifedipine. 1 κάψουλα Adalatπεριέχει 10 mg Nifedipine. 1 δισκίο Adalat retard περιέχει 20 mg Nifedipine. Adalat ενέσιμο διάλυμα των 50 ml/5 mg Nifedipine για ενδοφλέβια χορήγηση. Adalat σύριγγα των 2 ml με έτοιμο ενέσιμο διάλυμα 0,2 mg Nifedipine για ενδοστεφανιαία χορήγηση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ι. Από του στόματος μορφές: Στηθάγχη τύπου Prinzmetal, στηθάγχη ηρεμίας ή προσπάθειας. Προτιμάται όταν συνυπάρχουν διαταραχές αγωγιμότητας, βραδυκαρδία ή υπέρταση. Αρτηριακή υπέρταση (σε συνδιασμό με β - αναστολείς ή διουρητικά). Μετεμφραγματικά η θεραπεία πρέπει να αρχίζει περίπου 8 μέρες μετά το οξύ περιστατικό, όταν θα έχει σταθεροποιηθεί το κυκλοφοριακό.

II. Ενδοφλέβια μορφή: 1. Για τη θερα­πεία αυτόματα εμφανιζόμενων σπασμών των στεφανιαίων αγγείων (ασταθής στηθάγχη, π.χ. στηθάγχη Prinzmetal). 2. Για τη θεραπεία της οξείας υπερτασικής κρίσης.

III. Ενδοστεφανιαία μορφή: Για τη θεραπεία σπασμών των στεφανιαίων αγγείων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαγνωστικών και θεραπευτικώνεπεμβάσεων, π.χ. διαδερμικής διαυλικής αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων (PTCA), διαδερμικής διαυλικής αποκαταστά­σεως της βατότητας των στεφανιαίων (PTCR), παρακαμπτηρίου εγχειρήσεως (BYPASS) των στεφανιαίων αρτη­ριών (CABG)

.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Όλες οι μορφές του Adalat δεν επιτρέπεται να χορηγούνται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς επίσης σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη Nifedipine. Επιβάλλεται προσοχή όταν η πίεση του αίματος είναι πολύ χαμηλή (βαρειά υπόταση, συστολική αρτηριακή πίεση < 90mm Hg) και σε καρδιοκυκλοφορικό Shock.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Σε αρρώστους με καρδιακή ανεπάρκεια ή στένω­ση αορτής. Να αποφεύγεται η απότομη διακοπή του φαρμάκου. Εάν κατά τη χορήγηση παρουσιαστεί ισχαιμικός πόνος ή υπάρξει επιδείνωση στηθάγχης πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση του φαρμάκου. Σε ασθενείς με αιμο­κάθαρση με κακοήθη υπέρταση και μη ανατάξιμη νεφρική ανεπάρκεια καθώς και σε ασθενείς με ολιγαιμία, επιβάλ­λεται προσοχή επειδή μπορεί να προκύψει λόγω αγγειοδιαστολής, έντονη πτώση της πίεσης του αίματος. Επί υπάρξεως αποφράξεως σε δύο αγγεία δεν πρέπει να γίνεται ενδοστεφανιαία χορήγηση Adalat* στο τρίτο ανοιχτό αγγείο, επειδή τότε μπορεί αν επενενεργήσει βλαπτικά η ελαφρά αρνητική ινότροπη δράση του. Το ενδοφλέβιο και το ενδοστεφανιαίο Adalat* περιέχουν 18% κ.ο. αιθυλική αλκοόλη.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Νιφεδιπίνη/Αντιυπερτασικά: Σε σύγχρονη χορήγηση νιφεδιπίνης και αντιυπερτασικών μπορεί να έχουμε μεγαλύ­τερη πτώση της αρτηριακής πίεσης. ΝιφεδιπΙνη/β-αναοτολείς: Σε σύγχρονη χορήγηση νιφεδιπίνης και αναστολέ­ων των β-υποδοχέων συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών γιατί μπορεί να εμφανισθεί έντονη υπό­ταση. Επίσης αναφέρθηκε συμπληρωματικά ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας, γι'αυτό δεν πρέπει να γίνεται ταυ­τόχρονη χορήγηση ενδοφλέβιου ή ενδοστεφανιαίου Adalat* με αναστολείς των β-υποδοχέων. Νιφεδιπίνη/Σιμετιδίνη: Σε ταυτόχρονη χορήγηση νιφεδιπίνης και σιμετιδίνης μπορεί να εμφανισθεί έντονη υποτα­σική δράση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί να επισυμβούν αλληλεπιδράσεις με τα ασύμβατα στο αλκο­όλ φάρμακα αφού το διαλυτικό στις παρεντερικές μορφές είναι μια αλκοόλη. Δυσανεξία προς σκιαγραφική ουσία δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι τώρα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ι. Από του στόματος μορφές: Αντανακλαστική ταχυκαρδία που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα στηθάγχης, κεφαλαλγία, ζάλη, εύκολη κόπωση, αδυναμία, ερύθημα και αίσθημα θερμότητας προσώπου. Σπανιότερα ναυτία, οίδημα κάτω άκρων, ορθο-στατική υπόταση, εμβοές ώτων, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, αρθραλγίες, τρόμος, εξανθήματα, πυρετός, διατα­ραχές της γενετήσιας δραστηριότητας, διαταραχές ψυχισμού και ύπνου. Έχουν αναφερθεί δυσανεξία στη γλυκό­ζη και ηπατίτιδα. Λόγω των διαφορετικών αντιδράσεων από άτομο σε άτομο, μπορεί να επηρεστεί η ικανότητα ενεργού συμμετοχής στην οδική κυκλοφορία ή το χειρισμό μηχανών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας, την αλλαγή σκευάσματος ή την λήψη αλκοόλ. Εξαιρετικά σπάνια σε μακροχρόνια θεραπεία παρατη­ρούνται αλλοιώσεις των ούλων (υπερπλασία), που υποχωρεί τελείως μετά την διακοπή του φαρμάκου. II. Ενδοφλέβιο - ενδοστεφανιαίο: Εκτός των ανωτέρω μπορεί να εμφανιστούν και τα ακόλουθα: Αμέσως μετά την ένεση ανεβαίνει για λίγο (για 30"-1 min) η πίεση πλήρωσης της αριστερής κοιλίας σαν έκφραση της αρνητικής ινο-τρόπου ενέργειας. Ακόμη ύστερα από ένεση μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά αύξηση της καρδιακής συχνότητας και ελαφρά πτώση της πίεσης του αίματος, οι οποίες κατά κανόνα επανέρχονται στην αρχική κατάσταση 5'-15' μετά το τέλος της ένεσης. Το αίσθημα καύσου που γίνεται αισθητό μερικές φορές στη θέση του νυγμού της βελόνας, όταν χρησιμοποιούμε Adalat* ενδοφλέβιο, μπορεί να αποφευχθεί με μικρότερη ταχύτητα έγχυσης. Επίσης το αίσθημα καύσου που γίνεται αισθητό μερικές φορές οπισθοστερνικώς μετά από ενδοστεφανιαία χορήγηση, μπο­ρεί να αποφευχθεί με μικρότερη ταχύτητα της έγχυσης. Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να εμφανισθούν πόνοι στην περιοχή του στήθους. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το ενδοφλέβιο ή ενδοστεφανιαίο Adalat όταν υποτί­θεται από μια προγενέστερη ήδη χρησιμοποίηση της νιφεδιπίνης αιτιώδης συνάφεια.

ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Κάψουλες : Adalat: 50 κάψουλες των 10 mg

Adalat 5: 50 κάψουλες των 5 mg

Δισκία: Adalat retard 30 retard

Δισκία 20 mg Adalat

Ενδοστεφανιαίο: έτοιμη σύριγγα των 2 ml/0.2 mg διαλύματος ενδοστεφανιαίας χορηγήσεως Νιφεδιπίνης, 

 Adalat ενδοφλέβιο: Συσκευασία που περιλαμβάνει φιαλίδιο 50 ml/5 mg διαλύματος ενδοφλεβίου χορηγήσεως Νιφεδιπίνης, 1 σύριγγα σκοτεινού χρώματος (Perfusor) και 1 σωλήνα εγχύσεως Perfusor ΡΕ σκοτεινού χρώματος.

www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gelis.gr, www.gkelanto.gr  

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///