Χρωμολίνη, νατριούχος ή χρωμογλυκικό νάτριο (Lomudal, Tilade)©.

Χρωμολίνη, νατριούχος ή χρωμογλυκικό νάτριο (Lomudal, Tilade)©.

alt

Μαστροπέτρος Δημήτριος,

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Χίος, Πολυτεχνείου 21, τηλ.227127701, 6944508755

dmastropetros

@yahoo.gr

Πρόκειται για μια αντιαλλεργική χρωμόνη, που προήλθε από χημι­κή τροποποίηση της κελλίνης που είναι μια χρωμόνη φυτικής προελεύ­σεως. Δρα διεγείροντας την απελευθέρωση της αντιφλεγμονώδους πρωτεΐνης Αννεξίνης-Α1 (Anx-A1) από τα μαστοκύτταρα [1].

 

Πιθανόν προλαβαίνει τον βρογχό­σπασμο διότι:

1. Προλαβαίνει την απελευθέρωση των χημικών μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα.

2. Τροποποιεί το βρογχόσπασμο που προκαλείται αντανακλατικώς

3. Περιορίζει τη μη ειδική υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων σε μερικά ασθματικά άτομα.

 

Η εισπνοή χρωμολίνης μπορεί να προλάβει την ασθματική κρίση που είναι επακόλουθο σωματικής άσκησης, λίγο προτού αρχίσει η τελευταία το βροχόσπασμο, μετά τη δράση μη ειδι­κών ερεθιστικών ουσιών.

 

Η χρωμολίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο πριν από την έκθεση του ατόμου σε κάποιο αλλεργιογόνο και να προλάβει την αντιγονική πρόκληση. Κατά την εφαρμογή της χρωμολίνης στην αλλεργική ρινίτιδα προκαλούνται καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προκαλούν­ται από ένα εικονικό φάρμακο ( placebo).

 

Η χρωμολίνη δεν προκαλεί παρε­νέργειες, εκτός από τοπικό ερεθισμό στη μύτη, σε μερικά άτομα, που υπο­χωρεί εύκολα με τον χρόνο. Χορηγείται επίσης τοπικά στη μύτη και στη μη αλλεργική ρινίτιδα με ηωσινοφιλία. Δεν είναι αποτελεσματική στη μη αλ­λεργική ρινίτιδα.

 

Η τοπική χρωμολίνη, στην αλλεργική ρινίτιδα είναι αποτε­λεσματική, όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είναι πάντοτε ασφαλής. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή όμως έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αλλεργική ρινίτιδα. Ο ρόλος της ταυτόχρονης χρήσης χρωμολίνης και τοπικών κορτικοστεροειδών στην αλλεργική ρινίτιδα ευρίσκεται υπό έρευ­να.

 

Η συνηθισμένη δόση χρωμολίνης στο άσθμα είναι μια κάψουλα (20 mg)x4 ημερησίως, για 4-6 εβδομάδες. Το ποσοστό αποτελεσματικότητας της χρωμολίνης στο χρόνιο άσθμα μέτριας σοβαρότητας ανέρχεται στο 65%-85%.. Τα οφθαλμικά κολλύρια είναι περιεκτικότητας 2% και 4% σε χρωμολίνη.

 

Δεδομένου του εξαιρετικά ασφαλούς προφίλ και της απουσίας σημαντικών παρενεργειών και αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα η χρωμολίνη ή χρωμογλυκικό μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές φάρμακο, που μπορεί να χορηγηθεί και στα παιδιά και στις εγκύους.

 

Η χρωμολίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, εναλλακτικά, όταν υπάρχει αντένδειξη ή δεν γίνονται ανεκτά άλλα ενδορρικά αντιαλλεργικά φάρμακα σε πολύ μικρά παιδιά και εγκύους [2, 3].

 

Βιβλιογραφία

1. Kushnir NM. The role of decongestants, cromolyn, guafenesin, saline washes, capsaicin, leukotriene antagonists, and other treatments on rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am. 2011;31(3):601-17.

2. Ratner PH, Ehrlich PM, Fineman SM, Meltzer EO, Skoner DP. Use of intranasal cromolyn sodium for allergic rhinitis. Mayo Clin Proc. 2002;77(4):350-4.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///