VERTIGO-VOMEX

VERTIGO-VOMEX

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
VERTIGO-VOMEX (120+75+30 ) mg

Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό
Dimenhydrinate + Nicotinicacid + Pyridoxinehydrochloride

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας ή στον φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός www.eof.gr)

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το Vertigo-Vomex και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Vertigo-Vomex

3. Πώς να πάρετε το Vertigo-Vomex

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το Vertigo-Vomex

6. Λοιπές πληροφορίες

1.      ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VERTIGO-VOMEX ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Tο Vertigo-Vomex είναι είναι ένα φάρμακο για τον ίλλιγγο. Ο ίλιγγος αποτελεί δυσάρεστο αίσθημα που προκύπτει από τη διαταραχή της σχέσεως του σώματος με το χώρο. Συχνά οι ασθενείς προκειμένου να εκφράσουν τη διαταραχή αυτή της ισορροπίας χρησιμοποιούν όρους όπως ζάλη, σκοτοδίνη, αίσθημα περιστροφής, αστάθεια κ.α.

Tο Vertigo-Vomex χορηγείται για τη βραχυχρόνια θεραπεία των ιλίγγων καθώς και των συνοδών συμπτωμάτων: Έμετος, ναυτία, εφιδρώσεις κ.λ.π.

2.      ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VERTIGO-VOMEX

Μην πάρετε το Vertigo-Vomex

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη Dimenhydrinate, στο Nicotinic acid στη Pyridoxine hydrochloride ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Vertigo-Vomex

- σε περίπτωση που πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, επιληψία, εκλαμψία, οξείες αιμορραγίες, γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

- σε περίπτωση που είστε έγκυος Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Vertigo-Vomex ­

-σε περίπτωση χορηγήσεως υψηλών δόσεων είναι δυνατό να εμφανισθεί υπνηλία ­ -επίσης, απαιτείται προσοχή όταν χορηγούνται συγχρόνως ωτοτοξικά φάρμακα, διότι το Vertigo-Vomex είναι δυνατό να συγκαλύψει τα συμπτώματα της ωτοτοξικότητας ­

-σε περίπτωση ηπατικής ή νεφρικής ανεπάρκειας λόγω του κινδύνου συσσώρευσης ­

-οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην ορθοστατική υπόταση.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 2 πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Το Vertigo-Vomex δεν πρέπει να χορηγείται ταυτοχρόνως με φάρμακα κατασταλτικά του ΚΝΣ, οινόπνευμα.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Μην παίρνετε Vertigo-Vomex κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών Σε περίπτωση χορηγήσεως υψηλών δόσεων Vertigo-Vomex είναι δυνατό να εμφανισθεί υπνηλία και πρέπει να αποφεύγεται η οδήγηση και ο χειρισμός πολύπλοκων μηχανημάτων.

3.      ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VERTIGO-VOMEX

Πάντοτε να παίρνετε το Vertigo-Vomex αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία με το Vertigo-Vomex.

Μη παίρνετε μεγαλύτερη δόση από τη συνιστώμενη.

Από του στόματος χρήση.

Για συντήρηση σε χρόνιες καταστάσεις:

1 καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης το πρωί και 1 το βράδυ. Σημ.: η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί στο διπλάσιο εάν κριθεί αναγκαίο.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Vertigo-Vomex από την κανονική

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν από λάθος πάρετε μεγαλύτερη δόση από το φάρμακό σας.

Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις με Vertigo-Vomex δεν έχουν αναφερθεί. Αν όμως από λάθος ληφθεί υπερβολική δόση του φαρμάκου, η θεραπεία είναι συμπτωματική.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Vertigo-Vomex Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το καψάκιο που ξεχάσατε. Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Vertigo-Vomex Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας .

4.      ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Vertigo-Vomex μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται είναι: Υπνηλία, ή καταστολή, κυρίως κατά την έναρξη της θεραπείας, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, μυδρίαση, ταχυκαρδία, κατακράτηση ούρων, ορθοστατική υπόταση, κεφαλαλγία, πρόβλημα ισορροπίας, ζαλάδα, μείωση της συγκέντρωσης και της μνήμης, κυρίως στους ηλικιωμένους, σύγχυση, παραισθήσεις, λευκοπενία, ουδετεροπενία, θρομβοκυτοπενία, αιμολυτική αναιμία, ερύθημα, πορφύρα, κνίδωση, οίδημα, θάμβος οράσεως.

Πιο σπάνια: συμπτώματα διέγερσης, νευρικότητας, αϋπνίας, οίδημα Quincke, αναφυλακτικό σοκ.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, 3 παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας ή στον φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργόα, www.eof.gr)

5.      ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ VERTIGO-VOMEX

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Vertigo-Vomex μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται , στo blister και στο κουτί.

Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25º C.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε τον φαρμακοποιό σας πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.      ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Vertigo-Vomex

- Οι δραστικές ουσίες του Vertigo-Vomex είναι η Dimenhydrinate, το Nicotinic acid και η Pyridoxine hydrochloride. Κάθε καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό περιέχει 120 mg Dimenhydrinate, 75mg Nicotinic acid και 30mg Pyridoxine hydrochloride .

- Τα άλλα συστατικά είναι Neutral pellets (sucrose, maize starch), polyvidone, shellac, talc, indigotine E 132, quinoline yellow E 104, erythrosine E 127, titanium dioxide E 171, gelatin.


Εμφάνιση του Vertigo-Vomex και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα Vertigo-Vomex είναι καψάκια σκληρά χρώματος μπλε/διαφανούς που περιέχουν πράσινα, κίτρινα, κόκκινα και άσπρα σφαιρίδια συσκευασμένα σε blisters των 10 καψακίων.

Κάθε κουτί περιέχει 2 blisters των 10 καψακίων.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός GALENICA A.E. Ελευθερίας 4 145 64 Κηφισιά Τηλ. 210 5281700 Fax. 210 5245939

TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή

alt

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///