Η εμβρυολογική και ανατομική σχέση του προσωπικού νεύρου και της παρωτίδας

alt

Θεοδώρου Εμμανουήλ,

Ιατρός,

Ωτορινολαρυγγολόγος,

Αθήνα

Ο αδένας της παρωτίδας δημιουργείται από την παρειακή κοιλότητα με την μορφή μιας εκβλαστήσεως η οποία εμφανίζεται κοντά στην μελλοντική γωνία του στόματος. Η εκβλάστηση αυτή ταξιδεύει οπίσθια προς το αυτί με την μορφή επιμήκους συμπαγούς χορδής αποτελούμενης από κύτταρα.  

 

Καθώς φθάνει στο προσωπικό νεύρο η χορδή αυτή διαιρείται και διακλαδώνεται πολλές φορές. Τα κύτταρα που βρίσκονται στα άκρα των διακλαδώσεων αυτών διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται για να δώσουν τα κυψελιδικά κύτταρα της παρωτίδας, ενώ μέσα στη συμπαγή χορδή δημιουργούνται κοιλότητες οι οποίες θα δώσουν το σύστημα των πόρων του αδένα.  

 

Το προσωπικό νεύρο αφού εξέλθει από το βελονομαστοειδές τρήμα εισέρχεται στο οπίσθιο και έσω τμήμα της παρωτίδας και στη συνέχεια αποσχίζεται στους κλάδους του. Οι περισσότεροι ανατόμοι συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει πραγματική ανατομική διαίρεση της παρωτίδας (Γκέλης και συν, 2006).  

 

Οι όροι επιπολής και εν τω βάθει λοβός αναφέρονται απλώς στην παρουσία παρωτιδικού ιστού βαθύτερα και επιφανειακότερα από το προσωπικό νεύρο το οποίο βρίσκεται μέσα στο παρέγχυμα του αδένα και περικλείεται από αυτό (Gasser 1970, Sataloff, 1990). Οι ωτορινολαρυγγολόγοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χειρουργική της παρωτίδας στα παιδιά. Έτσι είναι προετοιμασμένοι να αποκαλύψουν το προσωπικό νεύρο, προτού αρχίσουν να αφαιρούν τις υπάρχουσες βλάβες (Martinez Del Pero , 2007).

 

Βιβλιογραφία

Gasser RF. The early development of the parotid gland around the facial nerve and its branches in man. Anat Rec 1970; 167:63

Sataloff RT. Embryology of the facial nerve and its clinical applications. Laryngoscope 1990; 100(9):969-84.

Martinez Del Pero M, Majumdar S, Bateman N, Bull PD. Presentation of first branchial cleft anomalies: the Sheffield experience. J Laryngol Otol. 2007 May;121(5):455-9. Epub 2006 Nov 24.

Γκέλης Ν.Δ., Δόξας Γ.Π., Μπατζακάκης ΙΔ.,Πάγκαλος Γ.Α., Παπαδάκης Ε.Χ., Χειμώνα Σ.Θ. Τα μυστικά του Προσωπικού Νεύρου, Εκδόσεις ΄΄Βελλεροφόντης΄΄, Κόρινθος 2006

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///