Η σχέση της εμβρυολογικής ανάπτυξης του προσωπικού νεύρου με το σύστημα των βραγχιακών τόξων

alt

Βόγιας Ιωάννης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λάρισα

Τα βραγχιακά τόξα είναι πέντε και αναπτύσσονται κατά την 4η εβδομάδα της κύησης. Χωρίζονται από τις βραγχιακές σχισμές και τους βραγχιακούς θυλάκους. Το προσωπικό νεύρο είναι το νεύρο του 2ου βραγχιακού τόξου (υοειδές τόξο). Κάθε τόξο δέχεται ένα κλάδο από το νεύρο του επόμενου τόξου. Έτσι το νεύρο του 1ου τόξου, που είναι το τρίδυμο, δέχεται ένα κλάδο, την χορδή του τυμπάνου, από το νεύρο του 2ου τόξου που είναι το προσωπικό.

 

Το προσωπικό με την σειρά του δέχεται ένα κλάδο, το νεύρο του Jacobson, από το νεύρο του 3ου τόξου που είναι το γλωσσοφαρυγγικό. Ανάμεσα στο νεύρο του βραγχιακού τόξου και στο χόνδρο του τόξου υπάρχει μια στενή σχέση η οποία καθορίζει και την πορεία του νεύρου. Έτσι εξηγείται η πορεία του προσωπικού νεύρου  όπου το νεύρο κατεβαίνει τόσο πίσω από τον αναβολέα,  όσο και πίσω από την βελονοειδή απόφυση και στη συνέχεια φτάνει στους μύες του προσώπου στρεφόμενο μπροστά πάνω από την πλάγια επιφάνεια της βελονοειδούς αποφύσεως.

 

Ο αναβολέας  και η βελονοειδής απόφυση προέρχονται από το ραχιαίο άκρο του χόνδρου του Reichterπου είναι ο χόνδρος του 2ου βραγχιακού τόξου (Gasserκαι συν., 1996, Romanes 1972, Gasser1967 ). Η κατανόηση της εμβρυολογίας του ωτός επιτρέπει το σωστό σχεδιασμό μιας ωτολογικής χειρουργικής επέμβασης, καθώς και την ασφαλή και ταχεία διεκπεραίωση της, (Sataloff και Selber, 2003).

 

Η λεπτομερής γνώση της εμβρυολογίας, της ανατομικής και της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου είναι απαραίτητη για την θεραπεία των αβάσταχτων λειτουργικών, αισθητικών και ψυχολογικών επακολούθων της παράλυσης του προσωπικού νεύρου (Vlastou, 2006, Γκέλης και Συν, 2006).

 

Βιβλιογραφία 

Gasser RF.The development of the facial nerve in man. Ann Otol Rhinol Laryngol 1967; 76:37-56

Gasser RF, Shigihara S, Camero LF.Examination of three-dimensional movements in human embryos using computer imaging technology. Comput Med Imag Graph1996; 20:449-457.

Sataloff RT, Selber JC. Phylogeny and embryology of the facial nerve and related structures. Part II. Embryology. Ear Nose Throat J 2003; 82(10):764-6, 769-72, 774 passim.

Vlastou C. Facial paralysis. Microsurgery. 2006;26(4):278-87.

Γκέλης Ν.Δ., Δόξας Γ.Π., Μπατζακάκης ΙΔ.,Πάγκαλος Γ.Α., Παπαδάκης Ε.Χ., Χειμώνα Σ.Θ. Τα μυστικά του Προσωπικού Νεύρου, Εκδόσεις ΄΄Βελλεροφόντης΄΄,

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///