Η χορήγηση ρουπαταδίνης σε άτομα με αλλεργική ρινίτιδα ηλικίας άνω των 65 ετών

alt

Koυμούτσος Παναγιώτης,

Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα

 H αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί σε όλες τις ηλικίες και η ένταση και διάρκεια των συμπτωμάτων της ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή. Γιαυτό θα πρέπει η θεραπεία στον κάθε ασθενή να εξατομικεύεται. Αυτό σημαίνει την επιλογή του κατάλληλου αντιαλλεργικού φαρμάκου, όπως τα μη ηρεμιστικά αντιισταμινικά, τα τοπικά κορυτικοστεροειδή, τα αντιλευκοτριενικά, και τα σταθεροποιητικά των μαστοκυττάρων.

 

Βεβαίως οποιοδήποτε φάρμακο και αν χορηγηθεί στην αλλεργική ρινίτιδα η αποφυγή των αλλεργιογόνων είναι επιβεβλημένη ή αν τούτο είναι ανέφικτο οι συχνές ρινολπλύσεις με υπερτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού ουδέτερου pH , όπως το Osmoclean Hypertonic nasal spray βοηθάει στην απομάκρυνση των αλλεργιογόνων . Ο καθαρός ρινικός βλεννογόνος διευκολύνει την άμεση αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ιδίως όσα εφαρμόζονται τοπικά μέσα στις ρινικές κοιλότητες.

 

Πρόσφατα χρησιμοποιείται η ρουπαταδίνη στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, καθώς είναι φάρμακο που συνδυάζει αντιισταμινική δράση και ανταγωνισμό του PAF . Η ρουπαταδίνη σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες αποδείχτηκε ότι είναι ανώτερη ή τουλάχιστον τόσο αποτελεσματική, όσο και τα αντιισαταμινικά της δεύτερης γενιάς.

 

Επιπλέον η ρουπαταδίνη έχει δείξει μέχρι τώρα ένα ασφαλές προφίλ, όπως τουλάχιστον έχει αναφερθεί στις υπάρχουσες ανακοινώσεις κλινικών παρατηρήσεων διάρκειας ενός έτους, που αφορούν την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου [1], , την καρδιοτοξικότητα [2], και τις αλληλεπιδράσεις με τροφές.

 

Όπως έχει αξιολογηθεί με αντικειμενικούς τρόπους  η χορήγηση 10 mg ρουπαραδίνης μπορεί να περιορίσει το μπούκωμα της μύτης [3].

Η αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς και καλώς ανεκτού αντιισταμινικού με μηχανισμό διπλής αποτελεσματικότητας είναι δυνατόν να αυξήσει τον αριθμό των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα, που θα μπορούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τα συμπτώματά τους με απλή φαρμακοθεραπεία.

 

Χορήγηση  ρουπαταδίνης σε άτομα μεγάλης ηλικίας

Η ρουπαταδίνη θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά στα ηλικιωμένα άτομα , άνω των 65 ετών [4].

Σε μια μελέτη που έγινε και συγκρίθηκε η φαρμακοκινητική της ρουπαταδίνης σε νεαρά και ηλικιωμένα υγιή άτομα [4]  η περιοχή κάτω από την καμπύλη  [Area under the curve (AUC)] και η μεγίστη συγκέντρωση ρουπαταδίνης στο πλάσμα [maximum plasma concentration (Cmax)]. . ήταν υψηλότερη στους ηλικιωμένους εθελοντές, παρά στους νεαρούς ενηλίκους.

 

Τούτο μπορεί να οφείλεται στην ελαττωμένη πρώτη διέλευση  από τον ηπατικό μεταβολισμό των ηλικιωμένων. Ο μέσος χρόνος περιορισμού  της ρουπαταδίνης στους ηλικιωμένους και τους νεαρούς εθελοντές ήταν 8.7 και 5.9 'ωρες, αντιστοίχως. Αυτές οι διαφορές δενπαρατηρήθηκαν  στους μεταβολήτες που αναλύθηκαν και φαρμακοκινητικές αλλαγέςτης ρουπαταδίνης δεν ήταν κλινικά σημαντικές. Γιαυτό δεν κρίθηκε σκόπιμη η οποιαδήποτε προσαρμογή της θεραπείας όταν χορηγούνται 10 mg ρουπαταδίνης σε ηλικιωμένους. Παρά τούτο οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να είναι επιρεπέστεροι σε παρενέργειες και γιαυτό πρέπειβπάντοτε να βρίσκονται υπό παρακολούθηση [4]. 

 

Βιβλιογραφία 

1. Vuurman E, Theunissen E, van Oers A, van Leeuwen C, Jolles J. Lack of effects between rupatadine 10 mg and placebo on actual driving performance of healthy volunteers. Hum Psychopharmacol. 2007 Jul;22(5):289-97.

2. Donado E, Izquierdo I, Pérez I, García O, Antonijoan RM, Gich I, Solans A, Peña J, Morganroth J, Barbanoj MJ. No cardiac effects of therapeutic and supratherapeutic doses of rupatadine: results from a 'thorough QT/QTc study' performed according to ICH guidelines. Br J Clin Pharmacol. 2010 Apr;69(4):401-10.

3. Katiyar S, Prakash S. Pharmacological profile, efficacy and safety of rupatadine in allergic rhinitis. Prim Care Respir J. 2009 Jun;18(2):57-68.

4. Solans A, Carbó ML, Peña J, Nadal T, Izquierdo I, Merlos M. Influence of food on the oral bioavailability of rupatadine tablets in healthy volunteers: a single-dose, randomized, open-label, two-way crossover study. Clin Ther. 2007 May;29(5):900-8.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///