ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΑΔΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΧΟΡΙΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αικατερίνη-Αναστασία Μπουλταδάκη¹, Γεώργιος Κότσης², Δήμητρα Καβρουλάκη³, Αθανάσιος Σακελλαρίδης4,  Σταύρος Γεωργόπουλος5

1Επικουρική Επιμελήτρια Β΄ ΩΡΛ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. ‘’Ο Άγιος Σάββας’’, Αθήνα

2Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. ‘’Ο Άγιος Σάββας’’, Αθήνα

3Επικουρική Επιμελήτρια Β΄ Οφθαλμίατρος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. ‘’Ο Άγιος Σάββας’’, Αθήνα

4Διευθυντής ΩΡΛ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. ‘’Ο Άγιος Σάββας’’, Αθήνα

5Διευθυντής ΩΡΛ, Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Αθήνα

Εισαγωγή: Το βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα των σιελογόνων αδένων εμφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ 35-65 ετών. Το 50% αφορά στους μείζονες σιελογόνους αδένες (40% παρωτίδα, 7% υπογνάθιος, 3% υπογλώσσιος) και το 50% στους ελάσσονες με συνήθεις εντοπίσεις: υπερώα, οπισθογόμφιο τρίγωνο, έδαφος στόματος, χείλος, γλώσσα.

Η ακτινοβολία, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες.

Παρουσίαση Περιστατικού: Άνδρας 62 ετών παραπέμφθηκε από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας όπου νοσηλευόταν λόγω ασπεργίλωσης, για ΩΡΛ εκτίμηση λόγω διόγκωσης δεξιάς υπογνάθιας χώρας και μορφώματος βλεννογόνου κάτω χείλους. Ο ασθενής ανέφερε προοδευτική, ανώδυνη, υπόσκληρη διόγκωση του υπογναθίου από 5μήνου.


Έγινε FNΑ υπογναθίου σιαλογόνου αδένα, η διαφορική διάγνωση της οποίας περιελάμβανε βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα ή δευτεροπαθή εντόπιση από πλακώδες καρκίνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.


Πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του υπογναθίου σιελογόνου αδένα με σύστοιχο υπερωμοϋοειδικό λεμφαδενικό καθαρισμό, καθώς και αφαίρεση του ύποπτου ογκιδίου του κάτω χείλους. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας (grade 3 κατά AFIP).


Τη 2η μετεγχειρητική ημέρα, ο ασθενής εμφάνισε αιφνίδιο θάμβος οράσεως. Στην οφθαλμολογική εκτίμηση διαπιστώθηκε μετάσταση χοριοειδούς (δε) οφθαλμού. Η επακόλουθη σταδιοποίηση ανέδειξε πνευμονικές, σπληνικές, επινεφριδιακές κι οστικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Παραπέμφθηκε για ΑΚΘ στον οφθαλμό και ΧΜΘ (cyclophospamide/adriamycin/cisplatin).

Ο ασθενής απεβίωσε τρεις μήνες μετά την αρχική διάγνωση.


Συμπέρασμα: Ο βαθμός κακοήθειας του βλεννοεπιδερμοειδούς Ca που σχετίζεται με το ποσοστό του επιθηλιακού στοιχείου, αυξάνει την πιθανότητα των αιματογενών μεταστάσεων και σχετίζεται άμεσα με την επιβίωση του ασθενούς
Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///