Διατάραξη του κύκλου υγείας του ρινικού βλεννογόνου

Ο κύκλος υγείας του ρινικού βλεννογόνου και των παραρρινίων κοιλοτήτων διαταράσσεται, όταν συμβούν τα ακόλουθα.

alt

1 : Ο κύκλος υγείας ενός παραρρίνιου κόλπου[3] (Προσαρμογή από τον Kennedy[2].  

  

alt

Αναστασάκης Κωνσταντίνος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα

1. Η εγκατάσταση ρινικής συμφόρησης και οιδήματος του ρινικού βλεννογόνου ή η ανατομική απόφραξη έχει ως επακόλουθο τον αποκλεισμό της αποχέτευσης των στομίων των πόρων των παραρρινίων κοιλοτήτων και την παρεμπόδιση της εισόδου αέρα σ' αυτές. Η δυσλειτουργία και απόφραξη της ηθμοειδούς χώνης ή του στομίου ενός από τους παραρρινίους κόλπους, οδηγεί στην απορρόφηση του οξυγόνου μέσα στον κόλπο και την ανάπτυξη αρνητικής πίεσης. Η αρνητική πίεση μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα δυσφορίας στο μέσον του προσώπου του ασθενούς ή στην περιοχή του πάσχοντος κόλπου ή αντανακλαστικό πονοκέφαλο, σε διάφορα σημεία της κεφαλής ή του προσώπου. Τούτο είναι κοινό χαρακτηριστικό μιας λοίμωξης του ανώτερου.

alt

2 : Ο κύκλος που οδηγεί σε οξεία παραρρινοκολπίτιδα [1]. Προσαρμογή από τον Kennedy[2].


αναπνευστικού και μιας οξείας κρίσης αλλεργικής ρινίτιδας ή εισπνοής ερεθιστικών ουσιών η μιας ετήσιας παρατεταμένης ρινίτιδας ή μιάς ρινίτιδας κατά τη ρινίτιδα της εγκυμοσύνης. 

 

2. Η δυσλειτουργία της ηθμοειδούς χώνης και η απόφραξη του ή των στομίων των κόλπων παρεμποδίζει την αποχέτευση των εκκρίσεων, που παράγονται από το αναπνευστικό επιθήλιο των κόλπων.

 

3. Αν δεν αποκατασταθεί η αποχέτευση του πάσχοντος κόλπου, τότε οι εκκρίσεις μέσα σ' αυτόν γίνονται στάσιμες και παχύρρευστες, με επακόλουθο την αλλαγή του pH τους. Αυτό έχει ως συνέπεια τις αλλαγές του μεταβολισμού των κυττάρων του βλεννογόνου και τη διαταραχή της κινητικότητας των κροσσών του κροσσωτού επιθηλίου, που καλύπτει τον κόλπο.

 

4. Η προστατευτική λειτουργία της ηθμοειδούς χώνης διαταράσσεται από το οίδημα και τη δυσκινησία των κροσσών του επιθηλίου του βλεννογόνου. Η αρνητική πίεση μέσα στον κόλπο και η δυσλειτουργία του βλεννογόνου της ηθμοειδούς χώνης επιτρέπει στα βακτηρίδια της ρινικής χλωρίδας να μεταφερθούν με πορεία αντίθετη από αυτή, που έχει η κατεύθυνση κρούσης των κροσσών του κροσσωτού επιθηλίου. Αυτό έχει ως επακόλουθο την εισβολή των βακτηριδίων στην κοιλότητα του κόλπου, που υποτίθεται ότι είναι στείρα μικροβίων. Τα βακτηρίδια της μύτης εισβάλλουν στο γναθιαίο κόλπο από την περιοχή, που βρίσκεται γύρω από τις πρόσθιες ηθμοειδείς κυψέλες. Οι κυψέλες αυτές είναι εκείνες, που υφίστανται λοίμωξη συχνότερο από κάθε άλλο παραρρίνιο κόλπο [3] .Ο ενοφθαλμισμός με βακτηρίδια του κόλπου, που είναι γεμάτος υγρό και αποφραγμένος αποτελεί την έναρξη της οξείας παραρρινοκολπίτιδας.

 

5. Η κατακράτηση των εκκρίσεων μέσα σε μια παραρρίνια κοιλότητα προκαλεί φλεγμονή και εξέλιξη της βακτηριδιακής λοίμωξης. Η ανεπάρκεια της λειτουργίας του κροσσωτού επιθηλίου των κόλπων επιτρέπει την παραπέρα δημιουργία βακτηριδιακών αποικιών. Ο φυσιολογικός ρυθμός κρουστικής κίνησης των κροσσών του επιθηλίου ανέρχεται περίπου στις 700 το λεπτό. Οι κρούσεις των κροσσών γίνονται λιγότερες των 300 των λεπτό, αν υπάρχει εισβολή ιών, βακτηριδίων, αλλεργιογόνων. Η ελάττωση των κρούσεων των κροσσών οφείλεται στην υπερέκκριση βλέννας και απελευθέρωση χημικών μεσολαβητών από φλεγμονώδη κύτταρα του βλεννογόνου της περιοχής, που πάσχει.

 

Βιβλιογραφία

1.      Zinreich S.J.: Imaging of inflammatory Sinus disease.  Clin.  North Am 1994, 26 : 535-547.2.     

2. Kennedy D.W. (ed.) Sinus disease.  Guide to first-line management.  Health Communications Inc. 1994.

3.      Draf W. Endoscopy of the Paranasal Sinuses.  New York, N.Y. : Springer-Verlag Inc, 1983.


 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///