Προδιαθεσικοί παράγοντες ρινοκολπίτιδας

 Οι κυριότεροι παράγοντες, που προδιαθέτουν στη δημιουργία ρινοκολπίτιδας είναι :

·        Αλλεργική και μη αλλεργική ρινίτιδα

·        Ενσφήνωση ξένου σώματος σε ρινική θαλάμη

·        Οδοντιατρικές επεμβάσεις

·        Βαροτραύμα

·    Ιατρογενείς λόγοι (ρινοτραχειακή διασωλήνωση, ρινογαστρικός καθετήρας, ρινικός πωματισμός)

·        Τραυματικές κακώσεις προσώπου

·        Οίδημα ρινικού βλεννογόνου των εγκύων

·        Κολύμβηση, καταδύσεις

·        Φαρμακευτική ρινίτιδα

·        Υπεραντιδραστικότητα του αναπνευστικού βλεννογόνου, ιδίως σε ασθενείς με άσθμα. Επίμονη μη αλλεργική ή αγγειοκινητική ρινίτιδα

·        Ατρησία ρινικών χοανών

·        Όγκοι ρινικών κοιλοτήτων

·        Κυστική ίνωση

·    Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής δυσκινησία των κροσσών του κροσσωτού επιθηλίου. Πρωτοπαθής δυσλειτουργία του κροσσωτού επιθηλίου παρατηρείται στο σύνδρομο του Kartagener και το σύνδρομο του Young.

·        Σοβαρές ανοσοανεπάρκειες

·       AIDS (το 30% των πασχόντων υποφέρει από παραρρινοκολπίτιδα)

alt
Δανιήλ Αικατερίνη, Ιατρός, ΩΡΛ, Κρήτη

·        Ανατομικές ανωμαλίες (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, κυψέλες του Heller, ρινικό χαράκωμα, φυσαλιδώδης κόγχη, φυσαλιδώδες ηθμοειδές άγκιστρο, παράδοξη μέση ρινική κόγχη). 

·     Η παρουσία πολυπόδων στις ρινικές κοιλότητες μπορεί να οδηγήσει άμεσα σοβαρές νόσους των παραρρινίων κοιλοτήτων, διότι προκαλείται μηχανική απόφραξη των στομίων αποχέτευσης των κόλπων.

Επιπρόσθετα προς τους παραπάνω τοπικούς και συστηματικούς προδιαθεσικούς παράγοντες ρινοκολπίτιδας και άλλες καταστάσεις σχετίζονται με μια παραρρινοκολπίτιδα από υπερπλασία του βλεννογόνου.  Σ' αυτές περιλαμβάνεται η τριάδα ρινικοί πολύποδες-άσθμα-ευαισθησία στην ασπιρίνη (τριάδα του Samnter), κοκκιωμάτωση του Wegener, το σύνδρομο Churg-Strauss και η σαρκοείδωση. Στις καταστάσεις αυτές, η υπερπλαστική ρινοκολπίτιδα είναι η πρωτογενής βλάβη και οι υποκείμενες νόσοι δεν είναι προδιαθεσικοί παράγοντες. 

Παράγοντες μικρότερης σημασίας που συμβάλλουν στην πρόκληση ρινοκολπίτιδας

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων και το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσουν οίδημα του ρινικού βλεννογόνου και βλάβη του κροσσωτού επιθηλίου με παρόμοια επακόλουθα

Βιβλιογραφία

Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, Cohen N, Cervin A, Douglas R, Gevaert P, Georgalas C, Goossens H, Harvey R, Hellings P, Hopkins C, Jones N, Joos G, Kalogjera L, Kern B, Kowalski M, Price D, Riechelmann H, Schlosser R, Senior B, Thomas M, Toskala E, Voegels R, Wang de Y, Wormald PJ. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012.Rhinol Suppl. 2012 Mar;(23):3 p preceding table of contents, 1-298.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///