Η διαγνωστική αξία της ακουστικής ρινομετρίας

alt

Τουτούνη Χαρίκλεια, Ιατρός,  Ωτορινολαρυγγολόγος, Άργος

Η ακουστική ρινομετρία αποτελεί αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης της γεωμετρίας της ρινικής κοιλότητας. Διάφορες περιοχές, κατά μήκος της ρινικής κοιλότητας μπορούν να μετρηθούν με ένα ακουστικό click. Η φυσιολογική καμπύλη που προκύπτει μετά την αντανάκλαση ενός ήχου  μέσα στη ρινική φυσιολογική κοιλότητα δείχνει ότι το στενότερο τμήμα εντοπίζεται στο ρινικό ισθμό. Το δεύτερο στενότερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας εντοπίζεται στην κεφαλή της κάτω ρινικής κόγχης.

  

Σε ασθενείς, με υπερτροφία των ρινικών κογχών, από αλλεργική ή αγγειοκινητική ρινίτιδα, η στενότερη περιοχή εντοπίζεται στην κεφαλή της κάτω ρινικής κόγχης. Η ακουστική ρινομετρία επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις και εντόπιση της στένωσης του συμπεφορημένου ρινικού βλεννογόνου, μετά από ρινική δοκιμασία πρόκλησης με εισπνοή αλλεργιογόνου, σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα. Η ακουστική ρινομετρία βοηθά στην εντόπιση της ρινικής στένωσης (ρινική βαλβίδα, σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία ρινικών κόγχων, όγκοι) το μέγεθος της και επιδεικνύει ακριβώς την αποτελεσματικότητα των ρινοχειρουργικών τεχνικών [1].

 

Η ακουστική ρινομετρία μπορεί να δείξει με ακρίβεια τις διαστάσεις της ρινικής κοιλότητας, ιδίως της πρόσθιας μοίρας. Είναι επίσης πολύ χρήσιμη στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας στις περιπτώσεις ρινικής απόφραξης και ιδιαιτέρως συνεπεία υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων [2]. 

Βιβλιογραφία 

1. Lenders H, Pirsig W.: Diagnostic value of acoustic rhinometry: Patients with allergic and vasomotor rhinitis compared with normal controls.Rhinology 28, 5-16, 1990.

2. Noussios G, Skouras A, Chouridis P, Argyriou N, Gougousis S, Kontzoglou G.The use of acoustic rhinometry for the assessment of adenoid hypertrophy: a clinical study. Acta Otorrinolaringol Esp.2008 Nov;59(9):433-7. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///