Τυμπανοσκλήρυνση: Διάγνωση και αντιμετώπιση

alt

Κοκολάκης Γεώργιος, Ιατρός ΩΡΛ, Αθήνα

Tυμπανοσκλήρυνση είναι μια διαδικασία σχηματισμού ουλής με ποικιλότητα δυνατότητας εντοπισμού της στο μέσον ους. Μπορεί να προκαλέσει βαρηκοία αγωγιμότητας σε πολλές περιπτώσεις. Προκαλείται συνήθως από υποτροπιάζουσες χρόνιες φλεγμονές του μέσου ωτός. Γενικώς είναι αποδεκτό ότι τα λειτουργικά σχετικά τυμπανοσκληρυντικά ευρήματα των ανατομικών μορίων του μέσου ωτός θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικώς.

 

Ανάλογα με την έκταση της χειρουργικής εκτομής το τύμπανο και η οσταριακή άλυσος θα πρέπει να ανασκευάζονται ξεχωριστά. Στην περίπτωση της απομονωμένης μυριγκοσκλήρυνσης, χωρίς ακουστική απώλεια, δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Σε περίπτωση προσβολής της οσταριακής αλυσίδας από σκλήρυνση , η βασική αγωγή του ήχου μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με την παρένθεση μοσχευμάτων. Η καθήλωση της βάσης του αναβολέα μπορεί να θεραπευτεί με αναβολοπλαστική [1].

 

Στους ασθενείς με τυμπανοσκληρυνση μπορεί να γίνει μερική οσταριακή προσθετική αντικατάσταση , χρησιμοποιώντας πορώδες μονομοριακό πολυαιθυλένιο η από βικεραμικό υλικό [2].

 

Η τυμπανοσκλήρυνση της ωοειδούς θυρίδας σε συνδυασμό  με μια άλλη χρόνια φλεγμονή συνήθως χρειάζεται χειρουργική δύο σταδίων. Τα τυμπανοσκληρυντικά ευρήματα χωρίς άλλα κλινικά συμπτώματα δεν πρέπει να αφαιρούνται. Η εφαρμογή συμβατικών ή εμφυτεύσιμων ακουστικών βαρηκοΐας είναι η μόνη θεραπεία, αν αποτύχει η ανακατασκευή της οσταριακής αλύσου αποτύχει ή είναι αδύνατη.

 

Βιβλιογραφία

1. Gurr A, Hildmann H, Stark T, Dazert S. Treatment of tympanosclerosis. HNO. 2008 Jun;56(6):651-7; quiz 658.

2. Huang ZY, Zhou FH, Xie NP, Guo MH, Wan LC, Sun WQ. Therapeutic effect of ossicular reconstruction with bioceramic or porous macromolecular polyethylene partial ossicular replacement prosthesis in patients with tympanosclerosis]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Sep;30(9):2181-4.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///