Η αξιοπιστία των μεθόδων λήψης υλικού προς καλλιέργεια ασθενών με οξεία ρινοκολπίτιδα

alt

Μάργαρης Ιωάννης Ιατρός, ΩΡΛ, Αμαλιάδα

H παραδοσιακή μέθοδος αξιολόγησης της μικροβιακής χλωρίδας που σχετίζεται με την οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπίτιδα έχει στηριχτεί στις παρακεντήσεις του γναθιαίου άντρου, τη λήψη δειγμάτων των έκκρίσεων που υπάρχουν μέσα σ’αυτό και την καλλιέργειά τους. Η παρακέντηση του ιγμορείου θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη λήψη καλλλιεργειών και χρησιμοποιείται ως μέθοδος ταυτοποίησης βακτηριδιακών παθογόνων στις αντιμικροβιακές δοκιμές. Η Παρακέντηση του ιγμορείου δεν χρησιμοποιείται συχνά, διότι προκαλεί δυσφορία στον ασθενή και λόγω τεχνικών δυσκολιών [1].

 

Οι καλλιέργιες εκκρίσεων ου λαμβάνονται από το ρινοφάρυγγα είναι ισοδύναμες με τις καλλιέργειες εκκρίσεων που λαμβάνονται από ένα  ιγμόρειο άντρο, μετά από παρακέντησή του, σε ενήλικες [2].

 

Οι έρευνες μετά από παρακέντηση υγιών παραρρινίων κόλπων έδειξαν ότι οι κοιλότητές τους είναι στείρες μικροβίων. Βάσει αυτού του ευρήματος θα μπορούσε να οριστεί ως παραρρινοκολπίτιδα η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία έχει καταργηθεί η στειρότητα μικροβίων ενός ή περισσοτέρων παραρρινίων κόλπων [3].  

Βιβλιογραφία

1. Benninger MS, Appelbaum PC, Denneny JC, Osguthorpe DJ, Stankiewicz JA. Maxillary sinus puncture and culture in the diagnosis of acute rhinosinusitis: the case for pursuing alternative culture methods. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Jul;127(1):7-12.

 2.Mandal RPatel NFerguson BJ. Role of antibiotics in sinusitis. Curr Opin Infect Dis. 2012 Apr;25(2):183-92.

3. Evans FO Jr, Sydnor JB, Moore WE, Moore GR, Manwaring JL, Brill AH, Jackson RT, Hanna S, Skaar JS, Holdeman LV, Fitz-Hugh S, Sande MA, Gwaltney JM Jr. Sinusitis of the maxillary antrum. N Engl J Med. 1975 Oct 9;293(15):735-9.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///