Υπάρχει σχέση της ωτοσκλήρυνσης και της αέρωσης των λιθοειδών;

alt

Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, ΩΡΛ, Κόρινθος, Δανασκηνού 46, τηλ. 2741026631, 6944280764. e-mail:

pharmage@otenet.gr

alt

ΤζαμτζισΣπυρίδων, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιτέα, Φωκίδας

Στο παρελθόν διάφοροι ερευνητές μελέτησαν την αέρωση των μαστοειδών κυψελών σε φυσιολογικά άτομα και ασθενείς με ωτοσκληρυνση, κάνοντας πλάγιες ακτινογραφίες λιθοειδών οστών κατά Schüller με τη βοήθεια επιπεδομετρίας* (planimetry) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή [1, 2].

Τα ευρήματά πού ήλθαν στο φως υποστήριξαν την άποψη ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ωτοσκλήρυνσης και της έκτασης της αέρωσης των μαστοειδων που οφείλεται πιθανόν σε γενετικούς λόγους.

Η άποψη αυτή είχε υποστηριχτεί και από τον Karl Wittmaack,, καθηγητή ΩΡΛ στο Πανεπιστήμιο της Ιένας (1908-1925) και του Αμβούργου (1926-1946). Ο Karl Wittmaack δημιούργησε τη μοναδική συλλογή ιστολογικών παρασκευασμάτων από 1700 ανθρώπινα κροταφικά οστά και θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες συλλογές αυτού του είδους σε ολόκληρο τον κόσμο [3].

Η έρευνα αυτή επαναλήφθηκε το 1999 από τους Ensari S, et al, με αξονικές τομογραφίες λιθοειδών και απλές ακτινογραφίες κατά Schüller Η έρρευνα ήταν προοπτική και έγινε σε περριπατητικούς και ενδονοσοκομειακούς ασθενείς μεγάλου αστικού νοσοκομείου. Τα κροταφικά οστά μελετήθηκαν μη λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και την ηλικία των ασθενών, κάνοντας ογκομετρικές και επιπεδομετρικές  μετρήσεις στις αξονικές και τις κατά Schüller ακτινογραφίες. Μεταξύ των δύο ομάδων δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές και δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας ωτοσκλήρυνσης και του βαθμού αέρωσης των μαστοειδών κυψελών. Καμμία δε από τις ακτινογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν ανώτερη η μία από την άλλη [4].

Το 2008 έγινε από τους Ganc DT, Jyung RW. Μελέτη των διαφορών της αέρωσης των κροταφικών οστών σε ασθενείς με ωτοσσκλήρυνση και σε ασθενείς χωρίς ωτοσκλήρυνση. Γιαυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν αναδρομικά αξονικές τομογραφίες 46 αυτιών από 24 ωτοσκληρυντικούς ενηλίκους ασθενείς και 64 αυτιά από 47 ενήλικα άτομα που δεν είχαν ιστορικό νόσου από το μέσον ους. Τα δεδομένα ελήφθησαν με σύστημα εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει την τρισδιάστατη ανάλυση και διαχείρηση των ευρημάτων.

Βρήκαν λοιπόν ότι η αέρωση των κροταφικών οστών της ομάδας με ωτοσκλήρυνση ήταν 4.82 +/- 2.27 cm(3) σε σύγκριση με 6.06 +/- 2.71 cm(3) της ομάδας που δεν έπασχε από ωτοσκλήρυνση. Η στατιστική ανάλυση των δειγμάτων δεν έδειξε διαφορές κλινικής σημασίας (P = 0.059).

Από τα παραπάνω ξεκαθαρίζεται πλέον ότι δεν υπάρχει διαφορά στη αέρωση των κροταφικών οστών μεταξύ των πασχόντων από ωτοσκλήρυνση και των ατόμων χωρίς προβλήματα ωτοσκλήρυνσης. Έτσι μπορεί να λεχθεί ότι αυτός ούτος ο αερισμός των κροταφικών οστών δεν αποτελεί επαρκή εξήγηση για ένα εμφανές προστατευτικό αποτέλεσμα της ωτοσκλήρυνσης κατά της μέσης ωτίτιδας [5]. Άλλωστε έχουν βρεθεί σε ιστολογικά παρασκευάσματα λιθοειδών ασθενών με ωτοσκλήρυνση η συνύπαρξη ωτοσκλήρυνσης και μέσης ωτίτιδας ποικίλων μορφών [6].

Βιβλιογραφία

1. Pyd M, Chodynicki S. Mastoid pneumatization in otosclerosis. Otolaryngol Pol. 1995;49(4):319-23.

2. Sadé J, Shatz A, Kremer S, Levit I. Mastoid pneumatization in otosclerosis. Ann Otol Rhinol Laryngol.1989 Jun;98(6):451-4.

3. Pau HW, Peimann CJ, Ussmüller J. The Wittmaack temporal bone collection and possibilities for cataloguing with electronic data processing. HNO. 1993 Nov;41(11):512-8.

4. Ensari S, Cekiç A, Koşar U, Celikkanat S, Turgut S. Pneumatization in otosclerosis. Acta Otolaryngol. 1999;119(4):459-61.

5. Ganc DT, Jyung RW. Temporal bone pneumatization in otosclerosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Dec;139(6):850-3.

6. Paparella MM, Cureoglu S, Shao W, Schachern PA. Otosclerosis and associated otopathologic conditions. Adv Otorhinolaryngol. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///