Είναι αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης της ρινοκολπίτιδας η χρησιμοποίηση υπερήχων Α MODE;

alt

Παπαγιαννόπουλος Κώστας , Ιατρός, ΩΡΛ, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Γ.Νοσ. Τρίπολης

Η χρησιμοποίηση των υπερήχων Α MODE (A-US) είναι μια απλή διαγνωστική μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση συσσωρευμένων απεκκρίσεων στο γναθιαίο άντρο και το μετωπιαίο κόλπο. A-US έχει φανεί ότι είναι πολύ αξιόπιστο εργαλείο στη διάγνωση της οξείας ιγμορίτιδας.  

Παρά τούτο υπάρχει αμφισβήτηση όσον αφορά την αξιοπιστία των (A-US) για την ανίχνευση της κατακράτησης υγρού ή του οιδήματος του βλεννογόνου των κόλπων σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια πολυποειδή ρινοκολπίτιδα ή στους διαντρικώς χειρουργούμενους γναθιαίους κόλπους.  

Ο Vento C et al, (1999)  συνέκριναν τα αποτελέσματα της έρευνας ιγμορείων με (A-US) και με αξονικές τομογραφίες των ίδιων ιγμορείων σε επιλεγμένες σειρές 40 ασθενών με χρόνια πολυποειδή ρινοκολπίτιδα. Κατακράτηση υγρού παρατηρήθηκε στα 20  από  τα 79 ιγμόρεια που φάνηκαν στις αξονικές τομογραφίες. Από αυτές τις 20 κατακρατήσεις μόνον οι 6 ανακαλύφθηκαν με τους (A-US).  Υπήρχαν 11 ψευδώς θετικά ευρήματα. Στις έξι από αυτές τις περιπτώσεις καταγράφηκε αντίχηση του οπισθίου τοιχώματος των ιγμορείων δια μέσου των πολυποειδών μαζών του ιγμορείου.  

Το οίδημα του ιγμοριακού βλεννογόνο ήταν επίσης δύσκολο να διαγνωστεί και τα αποτελέσματα των (A-US) ήταν δύσκολο να αναπαραχθούν. Μόνο στο 50% των περιπτώσεωνήταν όμοια τα αποτελέσματα που βρέθηκαν από δύο διαφορετικούς εξεταστές. Οι ανωτέρω συγγραφείς δεν συνιστούν  τη χρήση των  A-US για τη διάγνωση της κατακράτησης υγρού ή του οιδίματος του ιγμοριακού βλεννογόνου σε ασθενείς χρόνιες αλλαγές του βλεννογόνου των ιγμορείων άντρων ή όταν έχει γίνει χειρουργική επέμβαση στο πρόσθιο τοίχωμα του ιγμορείου [1].  

Οι (A-US) βοηθούν επίσης στην εντόπιση κύστεων, πολυπόδων ή όγκων του γναθιαίου άντρου ή του μετωπιαίου κόλπου [2]. Τα είδη των κυμάτων, που καταγράφονται στη συσκευή των υπερήχων μετά την τοποθέτηση της κεφαλής των υπερήχων πάνω από τον υπό εξέταση κόλπο, ανταποκρίνονται στα κύματα του ανακλωμένου ήχου, που διαμορφώνει η παρουσία υγρού ή αέρα μέσα στην κοιλότητα του κόλπου.

    Η υπερηχογράφηση των γναθιαίων άντρων και των μετωπιαίων κόλπων περικλείει τον κίνδυνο να μη διαγνωστεί έγκαιρα κάποιος όγκος, σ’αυτές τις περιοχές. Βάσει λοιπόν του ιστορικού αποφασίζεται στο αν θα πρέπει να αρκεστεί κανείς στα υπερηχογραφικά ευρήματα ή θα πρέπει να προβεί και σε ακτινολογικό έλεγχο. Εφόσον όμως η διάγνωση έχει τεθεί ακτινογραφικά, μπορεί κανείς με ασφάλεια να παρακολουθεί τον ασθενή με τη βοήθεια του υπερηχογράφου, προστατεύοντας τον ασθενή από άσκοπες ακτινοβολίες.

    Για την υπερηχογράφηση ο ασθενής δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία. Η εξέταση διαρκεί από 1-2 λεπτά για κάθε κόλπο [3].

 Βιβλιογραφία

1. Vento SI, Ertama LO, Hytönen ML, Malmberg CH. A-mode ultrasound in the diagnosis of chronic polypous sinusitis. Acta Otolaryngol. 1999;119(8):916-20.  

2. Isaacson S, Edell SL: A-mode ultrasound evaluation of maxillary sinusitis. Otolaryngoly 1978:86:231-5.

3. Berger W.E. Use of Α MODE  ultrasound for diagnosis of sinus disease in young children. Annals of Allergy 1986:65(1):39-43.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///