Σχέση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και της πρόκλησης ρινοκολπίτιδας

alt

Μπόνας Απόστολος, Ιατρός, ΩΡΛ, Επιμελητής Β΄, Γεν Νοσ. Αγρινίου

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος τροποποιεί τη φυσιολογική ροή του εισπνεόμενου αέρα και προκαλεί εντοπισμένη ξήρανση του βλεννογόνου στη ρινική κοιλότητα, που βρίσκεται αντίθετα από την πλευρά που υπάρχει π.χ. μια ρινική άκανθα ή το κυρτό της σκολίωσης. 

Η ξήρανση του βλεννογόνου παρεμποδίζει την κροσσοβλεννική μετακίνηση και κάθαρση, διότι η βλέννη γίνεται μυξώδης και διαταράσσεται η αποτελεσματικότητα των κρούσεων των κροσσών. Στις περιπτώσεις που η ξήρανση συμβεί σε κάποιο κρίσιμο σημείο, όπως η περιοχή του στομιοστικού συμπλέγματος ή του μετωπιαίου κολπώματος, η ακινητοποίηση των κροσσών και η διαταραχή της μεταφοράς της βλέννης με τους κροσσούς προδιαθέτει στην ανάπτυξη οξείας παραρρινοκολπίτιδας. 

Τα παραπάνω μπορούν να δώσουν εξήγηση στο πως σ' ένα άτομο με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, που το κυρτό της βλέπει προς τα δεξιά, αναπτύσσει παραρρινοκολπίτιδα στα αριστερά. 

Βιβλιογραφία 

Buljcik-Cupić MM, Savović SN, Jovićević JS. Influence of anatomic variations of the structures of the middle nasal meatus on sinonasal diseases. Med Pregl. 2008 Mar-Apr;61(3-4):135-41. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///