Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής αντροστομίας σε σύγκριση με την τεχνική Caldwell-Luc

alt

Καρακώστας       Ευθύμιος, Ιατρός        ΩΡΛ, Διευθυντής         ΩΡΛ Κλινικής του         Γεν. Νοσοκομείου "Βενιζέλειον", Ηρακλείου, Κρήτης

Γνωρίζοντας τη φυσιολογία και την παθολογική φυσιολογία του βλεννογόνου του γναθιαίου άντρου, η χρονία παραρρινοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται ασφαλέστερα με την αντροστομία του μέσου ρινικού πόρου.

 

Με αυτήν όχι μόνον αποκαθίσταται η φυσιολογική αέρωση και αποχέτευση του γναθιαίου κόλπου, αλλά παρατηρείται και μικρότερη συχνότητα δημιουργίας στένωσης του διευρυμένου στομίου σε σύγκριση με τη δημιουργία ρινοκολπικού παραθύρου.

 

Συνεπώς πλεονεκτεί η αντροστομία στην περιοχή του μέσου ρινικού πόρου, σε σύγκριση με τη δημιουργία ρινοκολπικού παραθύρου, σε ασθενείς με χρόνια, επίμονη ή καθ' υποτροπήν γναθιαία κολπίτιδα [1].

 

Η επέμβαση για τη θεραπεία της χρονίας ρινοκολπίτιδας με την τεχνική Caldwell-Luc είναι πλέον απαγορευμένη για διάφορους λόγους, εκ των οποίων οι κυριότεροι είαι οι ακόλουθοι:

Α. Συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα επιπλοκών σε σύγκριση με τις ενδοσκοπικές χειρουργικές μεθόδους[2],

Β. Η θεραπευτική της αποτελεσματικότητα είναι μικρότερη από αυτήν των ενδοσκοπικών τεχνικών [3].

Η ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων κόλπων είναι φυσιολογικότερη διότι στηρίζεται στις αρχές του καθαρισμού  του βλεννογόνου, πράγμα που ευνοεί τη διατήρησή του.

 

Οι επιπλοκές και η νοσηρότητα που σχετίζονται με την  Caldwell-Luc κυμαίνονται στο  10–40% [4]. Γιαυτούς τους λόγους η ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων κόλπων είναι η τιπική μέθοδος, που είναι αποδεκτή παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της χρονίας ρινοκολπίτιδας.

 

Βιβλιογραφία

1. Straatman NJA, Buiter T: Endoscopic surgery of the nasal fontanelle. Arch Otolaryngol 107:290-293, 1981.

2. Ikeda K, Hirano K, Oshima T, Shimomura A, Suzuki H, Sunose H, et al. Comparison of complications between endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation. Tohoku J Experim Med. 1996;180(1):27–31. doi: 10.1620/tjem.180.27. [Cross Ref]

3. Penttilä MA, Rautiainen ME, Pukander JS, Karma PH. Endoscopic versus Caldwell-Luc approach in chronic maxillary sinusitis: comparison of symptoms at one-year follow-up. . Rhinology. 1994 Dec;32(4):161-5.

4. DeFreitas J, Lucente FE. The Caldwell-Luc procedure: institutional review of 670 cases: 1975–1985. The Laryngoscope. 1988;98(12):1297–1300.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///