Διαγνωστική αξία του strep-test για τις στρεπτοκοκκικές φαρυγγίτιδες στους παιδιατρικούς ασθενείς.

alt

Τσιρέβελου Παρασκευή, Ιατρός ΩΡΛ, Βόλος 

Οι οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά είναι αποτέλεσμα της κατάχρησης των αντιβιοτικών, αφού αφενός οι καλλιέργειες φαρυγγικού επιχρίσματος δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται σε κάθε περίπτωση ασθενούς και αφετέρου τα αποτελέσματα των καλλειεργειών δεν λαμβάνονται νωρίς. Ένα γρήγορο και αξιόπιστο τεστ, πιθανώς να μειώσει την άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών.  

Ο Camurdan et al, (2008) μελέτησαν τη συχνότητα εμφάνισης  των λοιμώξεων από τον group A beta-hemolytic Streptococcus (GABHS) σε διαφορετικής ηλικίας ομάδες παιδιατρικών ασθενών και να εκτιμήσει την διαγνωστική αξία του rapid antigen detection test (RADT) για τις στρεπτοκοκκικές φαρυγγίτιδες.  

Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικούς παιδιατρικούς ασθενείς. Όλα τα παιδιά που προσήλθαν με σημεία και συμπτώματα οξείας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Ελήφθησαν καλλιέργειες φαρυγγικού επιχρίσματος και πραγματοποιήθηκε το RADT. Υπολογίστηκε η κυριαρχία του GABHS και καθορίστηκε η διαγνωστική αξία του RADT. Η μελέτη περιέλαβε 1248 παιδιά με μέση ηλικία 6.3 ± 3.6 έτη. Υπήρξαν 655, 518 και 75 παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, 7-12 ετών και άνω των 13 ετών, αντίστοιχα.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συνολική κυριαρχία του GABHS ήταν 38.1% (475/1248), όπως προέκυψε από τις καλλειέργειες φαρυγγικουύ επιχρίσματος, με μεγαλύτερη επικράτηση στις ηλικίες 7-12 ετών σε ποσοστό 53.9% και μικρότερη στις ηλικίες 0-6 ετών σε ποσοστό 25.2%. Το RADT είχε ευαισθησία σε ποσοστό 89.7% και εξειδίκευση σε ποσοστό 97.2%. Ηευαισθησία και η εξειδίκευση του RADT  ήταν παρόμοια στις διάφορες ηλικιακές ομάδες (p>0.05).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η διαγνωστική αξία του RADT είναι υψηλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε πληθυσμούς, όπου οι στρεπτοκοκκικές φαρυγγίτιδες και οι επιπλοκές τους, όπως ο ρευματικός πυρετός και οι οξείες σπειραματονεφρίτιδες, είναι συχνές. 

Βιβλιογραφία 

Camurdan AD, Camurdan OM, Ok I, Sahin F, Ilhan MN, Beyazova U. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008, Aug;72(8):1203-6. Epub 2008 Jun 6

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///