Αντιβιοτικά και ρινοκολπίτιδα

alt

Ρίζου Ευγενία, Ιατρός, ΩΡΛ, Βόλος

Ο Falagas ME και οι συνεργάτες διενήργησαν μια μέτα-ανάλυση σε τυχαιοποιημένα δείγματα (RCTs) για να προσδιορίσουμε το θεραπευτικό ρόλο των αντιβιοτικών στην οξεία παραρρινοκολπίτιδα σε σύγκριση με τα placebo.  

 

Δεκαεπτά (17) διπλά-τυφλά δείγματα συμπεριλήφθηκαν στις μελέτες (τα τρία αφορούσαν παιδιά). Η οξεία παραρρινοκολπίτιδα διαγνώστηκε με κλινικά κριτήρια σε εννιά τυχαιοποιημένα δείγματα, με απεικονιστικές μεθόδους σε έξι τυχαιοποιημένα δείγματα και με μικροβιολογικές ή εργαστηριακές μεθόδους σε δύο τυχαιοποιημένα δείγματα.  

 

Η αμοξικιλίνη χρησιμοποιήθηκε σε 10 από τις 23 ομάδες που βρισκόταν υπό θεραπεία με αντιβιοτικά. Για να αποφευχθεί μία πιθανή στατιστική ετερογένεια μεταξύ των μελετών, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο τυχαιοποίησης για όλες τις αναλύσεις. Σε σύγκριση με τα placebo τα αντιβιοτικά σχετίστηκαν με υψηλότερη συχνότητα θεραπείας ή βελτίωσης (2648 ασθενείς, [OR] 1 64 [95 % cl 1 35-2 00], στοιχεία από 16 τυχαιοποιημένα δείγματα) ή μόνο θεραπείας (1813 ασθενείς, OR 1 87 [1 21 -2 90], στοιχεία από 12 τυχαιοποιημένα δείγματα.) 

 Η συχνότητα της υποχώρησης των συμπτωμάτων ήταν ταχύτερη με τα αντιβιοτικά στα περισσότερα δείγματα. Οι επιπλοκές της νόσου, οι υποτροπές τις νόσου και η απόρριψη δειγμάτων λόγω εμφάνισης παρενεργειών δεν διέφεραν μεταξύ των συγκρινόμενων θεραπειών. 

 

 Συμπερασματικά η χρήση των αντιβιοτικών στην οξεία παραρρινοκολπίτιδα προσφέρει ένα μικρό θεραπευτικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα placebo, με μία αντίστοιχη αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών. Προτείνουμε τα αντιβιοτικά να φυλάσσονται για ασθενείς που έχουν επιλεχθεί προσεκτικά με μεγαλύτερη πιθανότητα για βακτηριακή λοίμωξη.

 

Βιβλιογραφία 

Falagas ME, Giannopoulou KP, Vardakas KZ, Dimopoulos G, Karageorgopoulos DE. Comparison of antibiotics with placebo for treatment of acute sinusitis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Infect Dis. 2008 Sep;8(9):543-52.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///