Περιορισμός των επεμβάσεων αδενοτομής

alt

Κεραμιδά Άννα, Ιατρός ΩΡΛ, Λάρισα, 

alt
Πανάρας Ιωάννης, Ιατρός ΩΡΛ, Λαμία

Μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρώπης ποικίλλει ο αριθμός των των παιδιών, στα οποία γίνεται αδενοειδεκτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού της κοιλότητας του μέσου ωτός.  

Ο Haapkylä et al (2008), ερεύνησαν τις πιθανές μεγάλες διακυμάνσεις των παιδικών πληθυσμών μεταξύ της Νορβηγίας και της Φιλανδίας , όσον αφορά την εφαρμογή της αδενοειδεκτομής και της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού στα τύμπανα παιδιών που έπασχαν από επίμονη εκκριτική ωτίτιδα την περίοδο από το 1999 έως το 2005. 

Μέθοδοι: Οι εθνικές Φιλανδικές και Νορβηγικές βάσεις δεδομένων (STAKESκαι NPR) παρείχαν πληροφορίες για παιδιά μεταξύ 0 και 7 ετών τα οποία χειρουργήθηκαν μεταξύ των ετών 1999-2005. Τα χειρουργικά  δεδομένα αναφέρονται σε παιδιατρικό  πληθυσμό με βάση την ηλικία και το γένος και συγκρίθηκαν και στις δύο χώρες. 

Αποτελέσματα: Στη Φιλανδία διενεργήθηκαν περισσότερες αδενοειδεκτομές καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης .Και στις δύο χώρες οι αδενοειδεκτομές μειώθηκαν σημαντικά από το 1999 έως το 2005. Τα ποσοστά των αδενοειδεκτομών στην Φιλανδια περιορίστηκαν από 212 σε 133 ανά 10000 παιδιά, ενώ αντίστοιχα οι Νορβηγικοί αριθμοί ήταν 84 και 44 ανά 10000 παιδιά. Οι εισαγωγές σωλήνων αερισμού αυξήθηκαν από 97 σε 147 ανά 10000 παιδιά στη Φιλανδία την ίδια περίοδο μελέτης .Στη Νορβηγία τα ποσοστά ήταν πιο σταθερά 119 και 123 ανά 10000 το 1999 και 2005 αντίστοιχα. Η ηλικία αιχμής στις επεμβάσεις αυτές  ήταν το δεύτερο έτος ζωής στη Φιλανδία, το έκτο έτος στη Νορβηγία ενώ τα αγόρια ήταν τα περισσότερο συχνά χειρουργημένα και στις δύο χώρες. 

Συμπέρασμα : Η μελέτη μας επιβεβαίωσε τις διαφορές στην προσέγγιση της χειρουργικής της μέσης ωτίτιδας και εμφάνισε μια τάση μείωσης των επεμβάσεων της αδενοειδεκτομής και της τοποθέτησης των σωληνίσκων αερισμού μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Για να επιβεβαιωθεί όμως ότι υπάρχουν διαφορές στην χειρουργική προσέγγιση της μέσης ωτίτιδας χρειάζονται παρόμοια δεδομένα και από άλλες χώρες.

Βιβλιογραφία 

Haapkylä J Karevold G, Kværner  KJ, Pitkäranta A. Trends in otitis media surgery: A decrease in adenoidectomy International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Volume 72, Issue 8, August 2008, Pages 1207-1213

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///