Ωτόρροια σε παιδιά με σωληνίσκους αερισμού και υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα

alt
Νταβά Χάϊδω, Ιατρός ΩΡΛ, Βόλος

H εισαγωγή μικροσωληνίσκου τυμπανοτομής συχνα επιμολύνεται και εκδηλώνεται με ωτόρροια. Ο Granath et al (2008) ερεύνησαν αν η ωτόρροια σε βρέφη με μικροσωληνίσκους τυμπανοτομής  που υποφέρουν από υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα είναι παρόμοια με την οξεία μέση ωτίτιδα, και αν τοπική αγωγή από μόνη της είναι αρκετή ή  χρειάζεται να προστεθεί και αντιβίωση συστηματικά.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Για τη μελέτη αυτή επιστρατεύθηκαν  παιδιά κάτω των  3 ετών με μικροσωληνίσκους τυμπανοτομής εξαιτίας υποτροπιάζουσας οξείας μέσης ωτίτιδας . Η μορφή της μελέτης ήταν  ανοιχτή τυχαιοποιημένη και προοπτική. Πενήντα άτομα μοιράστηκαν ισομερώς στις δύο υπό αγωγή ομάδες και ήταν υπό παρακολούθηση για 6 μήνες. Η ομάδα Ι έπαιρνε μόνο τοπική αγωγή (διαθέσιμες στο εμπόριο ωτικές σταγόνες  και φυσιολογικό ορό) επί ωτόρροιας . Η ομάδα ΙΙ   συνδύαζε τοπική αγωγή με συστηματική χορήγηση αντιβίωσης. Όλα τα επεισόδια οξείας ωτόρροιας ήταν καταγεγραμμένα. Βασικό κριτήριο για το αποτέλεσμα ήταν η διάρκεια της ωτόρροιας σε ημέρες. Γινόταν λήψη δείγματος μικροβίων από το ωτικό έκκριμα .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σαρανταένα επεισόδια θεραπεύτηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολο. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις έδειξαν κυρίως μικρόβια χαρακτηριστικά για την οξεία μέση ωτίτιδα. Μία πλειοψηφία από επεισόδια θεραπεύτηκε εντός 7 ημερών και στις δύο ομάδες, και η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε  σημαντική διαφορά στη διάρκεια της ωτόρροιας μεταξύ των δύο ομάδων . Στην ομάδα Ι  προστέθηκε συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών στο ένα τρίτο (7/21) των επεισοδίων εξαιτίας των σημείων προσβολής της γενικής κατάστασης όπως υψηλός πυρετός και σοβαρή ωταλγία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα επεισόδια ωτόρροιας στην μελέτη ήταν παρόμοια με οξεία μέση ωτίτιδα βάσει των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων. Τοπική αγωγή μόνη της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη επιλογή . Παρά την προσθήκη συστηματικής χορήγησης αντιβιοτικών σε αρκετές  περιπτώσεις της πρώτης ομάδας, τα ευρήματα από την μελέτη δεν στηρίζουν τη χρήση συστηματικής χορήγησης αντιβιοτικών για ωτόρροια συνδεδεμένη με μικροσωληνίσκους στα παιδιά γενικά.

Βιβλιογραφία

Granath Α, Rynnel-Dagoo B, Backheden M and Lindberg K.Tube associated otorrhea in children with recurrent acute otitis media; results of a prospective randomized study on bacteriology and topical treatment with or without systemic antibiotics.   International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology   Volume 72 , Issue 8, August 2008 , Pages 1225-1233

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///