Η παθολογική φυσιολογία της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

alt
Χλοψίδης Πασχάλης, Ιατρός ΩΡΛ, Βόλος

Η μη διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΜΔΓΠ) [Nonerosive reflux disease (NERD)] είναι ο συνηθέστερος φαινότυπος της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Εξ ορισμού, οι ασθενείς με ΜΔΓΠ πάσχουν από τυπικά συμπτώματα παλινδρόμησης του στομαχικού περιεχομένου στον οισοφάγο, αλλά δεν έχουν ορατές κακώσεις του οισοφάγου.

 

Η ΜΔΓΠ διαφέρει από τη γνωστή διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και τον οισοφάγο Barrett, που έχουν εμφανείς βλάβες του βλεννογόνου του οισοφάγου κατά την ενδοσκόπηση. Μόνο το 50% των ασθενών με ΜΔΓΠ έχουν παθολογικό χρόνο επαφής του οξέος με τον οισοφάγο (acid contact time, ACT), όπως τούτο ανιχνεύεται με την  pHμετρία εικοσιτετραώρου ( ΜΔΓΠ θετική). Ασθενείς με ΜΔΓΠ και φυσιολογική ACT οισοφάγου και καλή χρονική συσχέτιση των συμπτωμάτων με τα συμβάματα της παλινδρόμησης [δείκτης συμπτωμάτων > 50% ή πιθανότητα συσχέτισης – συμπτώματος (symptom-association probability) > 95%] θεωρούνται ότι έχουν οισοφαγική υπερευαισθησία (ΜΔΓΠ αρνητική).

 

Τέλος, ασθενείς με φυσιολογική οισοφαγική ACT , αλλά με πτωχή συσχέτιση συμπτώματος-παλινδρόμησης θεωρούνται σήμερα ότι έχουν λειτουργικό οπισθοστερνικό καύσο και όχι ΜΔΓΠ. Oι θετικοί ΜΔΓΠ ασθενείς έχουν  κινητική δυσλειτουργία και ανώμαλες όξινες παλινδρομήσεις, που είναι παρόμοιες με την οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση και τον οισοφάγο Barrett.

 

Oι αρνητικοί ΜΔΓΠ ασθενείς έχουν ελάχιστες ανωμαλίες, που δεν διαφέρουν  από τους υγιείς μάρτυρες. Το πιο ενδεικτικό ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό της ΜΔΓΠ εναι η παρουσία διεσταλμένων μεσοκυττάριων διαστημάτων μέσα στο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο, του ισοφαγικού βλεννογόνου,  η οποία  είναι μια ανωμαλία της μικροδομής, που εύκολα εντοπίζονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και στο μικροσκόπιο φωτός.

Βιβλιογραφία

Long JD, Orlando RC. Nonerosive reflux disease: a pathophysiologic perspective. Curr Gastroenterol Rep. 2008 Jun;10(3):200-7. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///