Ποιός ο ρόλος των ηωσινοφίλων στη χρονία ρινοκολπίτιδα;

 

alt

Αχριάνης Δημήτριος, Iατρός ΩΡΛ, Πειραιάς

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις το ηωσινόφιλο παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση βλάβης στο βρογχικό επιθήλιο των ασθενών με χρόνιο άσθμα. Μελετήθηκε ο ρόλος του ηωσινοφίλου σε χρόνια φλεγμονώδη νόσο των παραρρινίων κοιλοτήτων, σε ιστό που αφαιρέθηκε από ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση για χρονία ρινοκολπίτιδα.

Ο ιστός από τις παραρρίνιες κοιλότητες ασθενών με χρόνιο άσθμα και η αλλεργική ρινίτιδα ήταν εκτεταμένα διηθημένος με ηωσινόφιλα. Οι ανοσοφθορικές μελέτες επέδειξαν μια έντονη σχέση μεταξύ της παρουσίας εξωκυτταρικών εναποθέσεων της μείζονος βασικής πρωτεΐνης και της βλάβης του βλεννογόνου του κόλπου. Η ιστοπαθολογία του παραρρινικού αναπνευστικού επιθηλίου φαίνεται παρόμοια προς αυτήν που περιγράφεται στο βρογχικό άσθμα. Αυτά τα ευρήματα δηλώνουν ότι το ηωσινόφιλο δρα ως δραστικό κύτταρο στη χρονία φλεγμονώδη νόσο του παραρρινικού αναπνευστικού επιθηλίου,

Μετά από αυτό η ρινοκολπίτιδα σε ασθενείς με άσθμα μπορεί να οφείλεται στον ίδιο μηχανισμό που προκαλεί βλάβη στο βρογχικό επιθήλιο [1]. 

Η αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα οι ρινικοί πολύποδες, η χρόνια ρινοκολπίτιδα και οι  σχετικοί τύποι των νόσων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού χαρακτηρίζονται συχνά από ηωσινοφιλική και βασεοφιλική φλεγμονή, που περιλαμβάνει συστηματικές διαδικασίες. Οι πρόδρομες μορφές ηωσινοφίλων/βασεοφίλων του ομφαλίου λώρου, του περιφερικού αίματος, του μυελού των οστών και του σιέλου απορρυθμίζονται στις παραπάνω καταστάσεις και αντιδρούν στο αλλεργιογόνο και άλλα;

Ερρεθίσματα με αυξημένη διαφοροποιητική και μεταναστευτική ικανότητα. Υπάρχουν σημαντικά τεκμήρια σήμερα που δείχνουν ότι η ενεργοποίηση αυτής της εκλεκτικής για τα ηωσινόφιλα-βασεόφιλα αιμοποιητικής διαδικασίας εντός των αιμοποιητικών περ

Βιβλιογραφία ιοχών του σώματος και ιδιαιτέρως σε σημεία των βλεννογόνων κατά τη διάρκεια μιας αλλεργικής φλεγμονώδους αντίδρασης παρέχει νέους στόχους για τη θεραπεία της αλλεργίας ως μιας συστηματικής διαδικασίας και νόσου [2].

Βιβλιογραφία

1. Harlin SL et al: A clinical and pathologic study of chronic sinusitis: the role of the eosinophil. J Allergy Clin Immunol 1988 May:81(5pt1):867-75.

2. Denburg JA, Keith PK. Eosinophil progenitors in airway diseases: clinical implications. Chest. 2008 Nov;134(5):1037-43.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///