Η βιαστική τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας δεν βελτιώνει την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού

alt
Ταραράς Βασίλειος, Ιατρός, ΩΡΛ, Αθήνα

Η τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας σε μικρά παιδιά με επίμονη εκκριτική ωτίτιδα, χωρίς καθυστέρηση και αναμονή της εξέλιξης της κατάστασης δεν βελτιώνει την πνευματική εξέλιξη στα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών.. Τούτο επιδείχτηκε με πρόσφατες έρευνες, καθώς με την πάροδο του χρόνου το συσσωρευμένο έκκριμα στο μέσον ους υποχωρεί συνήθως μόνο του.

 

Τα τελευταία 40 έτη ή έρευνα έχει συνδέσει την επίμονη συσσώρευση υγρού στο μέσον ους με βαρηκοΐα αγωγιμότητας με επακόλουθο στην καθυστέρηση της ανάπτυξης των παιδιών. Μετά από αυτό όλες οι ομόφωνες οδηγίες αντιμετώπισης της αυτής της κατάστασης έδιδαν εντολή της άμεσης τοποθέτησης σωληνίσκου τυμπανοστομίας ως μεθόδου της βελτίωσης της ανάπτυξης των παιδιών.

 

Παρά τούτο οι πρόσφατες ανακοινώσεις έχουν αμφισβητήσει την αξία αυτής της προσέγγισης του προβλήματος.
Αξιολογώντας τις τρέχουσες μελέτες της ομάδας του , Dr. Jack L. Paradise, από το Πανεπιστήμιο του  Pittsburgh, βρέθηκε ότι ή βιαστική τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας σε παιδιά μικρότερα των 3 ετών δεν βελτίωσε την αναπτυξιακή τους εξέλιξη στις ηλικίες των 3,4 ή 6 ετών.

Η εστίαση αυτής της μελέτης ήταν η επανεκτίμηση της ανάπτυξης αυτών των παιδιών τώρα που πλησιάζουν το 9ο -11ο έτος. << Υπάρχουν ορισμένες αναπτυξιακές εξελίξεις, όπως η επιδεξιότητα στην ανάγνωση, που δεν μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα στο 6ο έτος της ζωής, σημείωσε ο Dr. Paradise .

Η μελέτη περιλάμβανε  429 παιδιά με επίμονη μέση εκκριτική ωτίτιδα, τα οποία τυχαία επελέγησαν να τους τοποθετηθεί βιαστικά ο σωληνίσκος της τυμπανοστομίας και άλλα παιδιά στα οποία  αποφασίστηκε μεν  η τοποθέτηση αλλά καθυστερημένα και τα παιδιά εκτέθηκαν υπό παρακολούθηση. Η καθυστέρηση της τοποθέτησης διήρκεσε 6-9 μήνες μετά την τυχαία επιλογή των παιδιών και εφόσον διαρκούσε ακόμη η εκκριτική ωτίτιδα.

Ως επίμονη μέση εκκριτική ωτίτιδα χαρακτηρίστηκε η αμφοτερόπλευρη συλλογή εκκρίματος διάρκειας 90 ημερών ή η μονόπλευρη συλλογή εκκρίματος διάρκειας 135 ημερών.
Δεν υπήρξε απόδειξη ότι η βιαστική τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας  βελτίωσε την αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών. Βρέθηκε ότι οι επιδόσεις στην αντίληψη της ανάγνωσης, στην άρθρωση του λόγου, στο γράψιμο και στην ικανότητα διενέργειας μαθηματικών πράξεων  ήταν όμοιες και στις δύο ομάδες των παιδιών που έκαναν βιαστική και καθυστερημένη τοποθέτηση σωληνίσκου.

Συγκρίθηκαν επίσης η ικανότητα συγκέντρωσης και η ικανότητα συνεχούς όρασης και ακοής. Ο  Dr. Paradise δήλωσε .

Υπολόγισε μάλιστα ότι πιθανόν θα μπορούσε να αποφευχθεί η τοποθέτηση τυμπανοσωληνίσκου στο 75% των παιδιών με επίμονη εκκριτική ωτίτιδα. . Ο κριτής των δηλώσεων του Dr Paradise , όπως ο  Dr. Stephen Berman, από το Πανεπιστήμιο του Colorado School of Medicine στο Denver, των ΗΠΑ σχολίασε αυτά τα ευρήματα ως εξής: <

Βιβλιογραφία

Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, Dollaghan CA, Rockette HE, Pitcairn DL, Smith CG, Colborn DK, Bernard BS, Kurs-Lasky M, Janosky JE, Sabo DL, O'Connor RE, Pelham WE Jr. Tympanostomy tubes and developmental outcomes at 9 to 11 years of age. N Engl J Med. 2007 Jan 18;356(3):300-2. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///