Η κυριότερη αιτία πρόκλησης εκκριτικής μέσης ωτίτιδας σε ενηλίκους

alt

Ρίζος Βασίλειος, Ιατρός, ΩΡΛ, Αθήνα

Η εκκριτική ωτίτιδα, που συνοδεύεται από συσσώρευση υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός δεν είναι τόσο ασυνήθιστη στους ενήλικες, όσο πίστευαν στο παρελθόν. Ο βλεννογόνος των ρινικών κοιλοτήτων εξαπλώνεται στις παραρρίνιες κοιλότητες, την ευσταχιανή σάλπιγγα και το μέσον ους. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος και η αξονική τομογραφία αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οξείας μέσης ωτίτιδας, οι ασθενείς πάσχουν από ρινοκολπίτιδα.

 

Η κατάλληλη θεραπεία της ρινοκολπίτιδας οδηγεί σε υποχώρηση της οξείας μέσης ωτίτιδας. Η ρινοκολπίτιδα είναι ο συνηθέστερος αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης μέσης εκκριτικής ωτίτιδας  με συσσώρευση υγρού στους ενηλίκους. Παρά τούτο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να αποκλείονται οι χωροκατακτητικές εξεργασίες του ρινοφάρυγγα και του παραφαρυγγικού χώρου [1].

 

 Σε μια προοπτική μελέτη του Sham JS, et al (1992) επί 271 νέων ασθενών με καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα, εγινε πλήρης ακοολογικός έλεγχος στους 237. Από αυτούς, βρέθηκαν οι 36 (13.3%) να έχουν επέκταση του καρκινώματος προς το κρανίο, ενώ στους 98 (41,4%) βρέθηκε ότι είχαν και εκκριτική μέση ωτίτιδα [2].   

   

Σε μια μελέτη του Finkelstein Y, (1989) επί 29 ενηλίκων ασθενών, που έπασχαν από εκκριτική ωτίτιδα βρέθηκε ότι οι 23 έπασχαν από χρονία ρινικολπίτιδα. H κλινική συμπτωματολογία της εκκριτικής ωτίτιδας βρέθηκε ως αιτία αναζήτησης βοήθειας από τον ωτορινολαρυγγολόγο στο 23% των ασθενών που έπασχαν από χρονία ρινοκολπίτιδαεκκριτική ωτίτιδα ήταν το κλινικό σύμπτωμα[3].

 

Mετά από ενδοσκοπική αξιολόγηση των ρινικών κοιλοτήτων περιλαμβανομένων και των στομίων των παραρρινίων κόλπων και των ευσταχιανών σαλπίγγων βρέθηκε ότι μέση ωτίτιδα με συσσώρευση υγρού δεν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα, αλλά μια παρουσίαση της νόσου του παραρρινίου κόλπου  και ιδίως τα ηθμοειδών κυψελών. Οι ασθενείς με μέση ωτίτιδα με συσσώρευση υγρού θα πρέπει να αξιολογούνται και για ρινοκολπίτιδα και αντιστρόφως [3]. 

Βιβλιογραφία 

1. Finkelstein Y, Ophir D, Talmi YP, Shabtai A, Strauss M, Zohar Y. Adult-onset otitis media with effusion. Arch-Otolaryngol-Head Neck Surg. 1994 May; 120 (5):517-27. 

2. Sham JS, Wei WI, Lau SK, Yau CC, Choy D. Serous otitis media. An opportunity for early recognition of nasopharyngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg.1992 Aug;118(8):794-7. 

3. Finkelstein Y, Talmi YP, Rubel Y, Bar-Ziv J, Zohar Y. Otitis media with effusion as a presenting symptom of chronic sinusitis. J Laryngol Otol. 1989 Sep;103(9):827-32.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///